Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyum, Truls
dc.contributor.authorHeltzen, Thea-Christine Reite
dc.date.accessioned2016-08-19T07:24:45Z
dc.date.available2016-08-19T07:24:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399935
dc.description.abstractHensikten med denne hovedoppgaven har vært å undersøke sammenhengen mellom affektinntoning og terapeutisk allianse. Terapeutisk allianse har vist seg å være den beste prediktoren for behandlingsutfall (Adam O Horvath, Del Re, Flückiger, & Symonds, 2011). Det er derfor viktig å forstå hvordan terapeutens atferd kan bidra positivt til denne. Data benyttet i analysene ble hentet fra en kontrollert og randomisert studie utført av Svartberg, Stiles, og Seltzer (2004), hvor effekten av kognitiv terapi og korttids dynamisk psykoterapi ble undersøkt i behandling av Cluster C personlighetsforstyrrelse. Grad av affektinntoning ble vurdert ved hjelp av Affect Attunement Scale (AAS; Svartberg, 2005). Allianse ble målt med Helping Alliance Questionnaire (HAQ; Luborsky, Crits-Christoph, Alexander, Margolis, & Cohen, 1983). Resultatene viste en svak til moderat korrelasjon mellom gjennomsnittlig grad av nonverbal inntoning og allianse-mål. Frekvens av svikt i nonverbal inntoning viste moderat negativ korrelasjon med HAQ-skåre. Det var signifikant forskjell mellom gjennomsnittlig HAQ-skåre for terapeutene med inntoningssvikt sammenlignet med de uten. Resultatene indikerer en sammenheng mellom nonverbal affektinntoning og kvaliteten på terapeutisk allianse, hvor hyppig svikt i nonverbal inntoning viser seg å påvirke kvaliteten på den terapeutiske alliansen negativt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleAffektinntoning og terapeutisk alliansenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel