Show simple item record

dc.contributor.advisorLangvik, Eva
dc.contributor.advisorChristensen, Marit
dc.contributor.authorPedersen, Marianne Myre
dc.date.accessioned2016-08-17T12:56:23Z
dc.date.available2016-08-17T12:56:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399613
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke om man kan observere en typisk personlighetprofil for et bestemt firma i en seleksjonssituasjon. Profildata på den semi-ipsative personlighetstesten Shapes ble anvendt. Studien benyttet et uavhengig-utvalgsdesign, med data fra en reell seleksjonsetting (N = 416) og kurssetting (N = 34). Studiens hypoteser ble utforsket ved bruk av korrelasjonsanalyse, uavhengig t-test og hierarkisk multiple regresjonsanalyse. Resultatene viste signifikante gjennomsnittsforskjeller. Jobbsøkere skåret i gjennomsnitt signifikant høyere på dimensjonene: resultatbevisst d = .43, samvittighetsfull d = .35, og analytisk d = .49, mens signifikant lavere på dimensjonen uavhengig d = .64. Testsituasjon var en signifikant prediktor for de fire personlighetsdimensjonene. Resultatene viste også at jobbsøkere brukte signifikant lengre tid enn kursgruppen på selve gjennomføringen av testen, d = .88. Resultatene indikerer at testsituasjon har en betydning for skårene på personlighetstesten. Det er imidlertid viktig å påpeke at man ikke kan trekkes noen slutning om årsak til forskjellen på bakgrunn av denne studien. Det oppfordres derfor til mer forskning på feltet personlighetstester i personellseleksjon, samt av tester som benytter et semi-ipsativt format.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSeleksjonssituasjonens betydning på personlighetsskårernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record