Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUtne, Ingrid Bouwernb_NO
dc.contributor.authorRosnes, Aleksandernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:13:03Z
dc.date.available2014-12-19T12:13:03Z
dc.date.created2014-09-23nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier749355nb_NO
dc.identifierntnudaim:10951nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/239185
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt studert hvordan Statoil Mongstad planlegger og gjennomfører Risikobasert Inspeksjon (RBI) på to utvalgte varmevekslere av typen skall- og- rør. Inspeksjoner som utføres på varmevekslerne er tidkrevende og kostbare, noe som gjør at Statoil Mongstad ønsker å finne tiltak som kan redusere antall inspeksjoner og kostnader tilknyttet inspeksjoner. Formålet med oppgaven har vært å studere hvordan Statoil Mongstad gjennomfører RBI på skall-og-rør varmevekslerne, for å så foreslå mulige forbedringstiltak som kan medføre til at inspeksjonskostnader og antall inspeksjoner tilknyttet skall-og-rør varmevekslerne reduseres. Fremgangsmåten som ble benyttet for å kunne vurdere Statoil Mongstads RBI-program rundt skall-og-rør varmevekslerne, har vært å sammenligne Statoil Mongstads arbeidsmetode med hvordan klassifiseringsselskaper anbefaler bruken av RBI i deres standarder knyttet til området. RBI-standardene som ble benyttet i oppgaven er hovedsakelig hentet fra Det Norske Veritas (DNV), American Petroleum Institute (API) og American Society of Mechanical Engineers (ASME). For å få oversikt over hvordan Statoil Mongstad utfører RBI på skall-og-rør varmevekslerne ble det benyttet flere typer kilder, som tidligere inspeksjonsrapporter og RBI analyser (S-RBI), der S-RBI er et dataverktøy som Statoil Mongstad benytter for å kunne planlegge inspeksjoner. I tillegg ble personell som har kjennskap til varmevekslerne og RBI-prosessen gjort tilgjengelig av Statoil Mongstad for spørsmål.RBI som arbeidsmetode blir forklart av de forskjellige standardene som en planleggingsmetode som systematisk og strukturert utvikler inspeksjonsplaner for systemer og komponenter med tanke på risiko (hvor risiko blir gitt som produktet av sannsynligheten for svikt og konsekvensen av svikt). Dette gjør en ved å benytte teknikker for risikostyring som indentifiserer mulige konsekvenser og sannsynligheter tilknyttet feiling av systemer og komponenter. En rangering av de ulike risikoelementene blir så utført for å få en oversikt over hvilke komponenter og systemer som trenger ekstra tilsyn i form av tester og inspeksjoner, for å imøtekomme risikokrav tilknyttet helse, miljø og sikkerhet. Resultatene av denne prosessen blir forslag til inspeksjonsplaner med anbefalinger for når og hvor en skal inspisere, og hvilke inspeksjonsmetoder som skal benyttes for å kunne imøtekomme krav knyttet til risiko.Statoil Mongstad utfører i dag to ulike typer for inspeksjon på skall-og-rør varmevekslerne, hovedinspeksjon og mellominspeksjon. Hovedinspeksjon er den inspeksjonsaktivteten som blir satt i henhold til S-RBI (RBI) og vil få inspeksjonsintervaller som imøtekommer kravene for tillatt risiko for varmevekslerne. Mellominspeksjon er den inspeksjonsaktiviteten som blir utført når varmevekslerne er tatt ut av drift på grunn av rengjøring. Mellominspeksjoner vil bare kunne påvirke intervallene til hovedinspeksjoner når det blir avdekket nye funn eller en tydelig forverring av komponenters tilstand, ved hjelp av NDT (ikke-destruktiv testing) eller NVI (nærvisuell inspeksjon).Følgende forslag til hvordan Statoil Mongstad kan redusere inspeksjonskostander og antall inspeksjoner på varmevekslerne ble funnet:For å redusere antall inspeksjoner kan bruken av mellominspeksjon og dens evne til å redusere risiko vurderes. Hvis mellominspeksjonen ikke har noe innvirkning på risikoen tilknyttet drift av skall-og-rør varmevekslerne så kan den eventuelt fjernes.Materialutfordringen til komponenter i skall-og-rør varmevekslerne varierer. Statoil Mongstad bør vurdere å se nærme på om enkelte komponenter kan stå over ett eller flere inspeksjonsintervaller, der det er stor forskjell i resterende levetid. Dette vil kunne medføre til mindre omfang av inspeksjoner og vil dermed kunne redusere kostnader tilknyttet inspeksjoner.Kontroll og gjennomgang av konsekvenser for å evaluere om konsekvenser tilknyttet svikt har blitt rangert feil, siden de spiller en viktig rolle når en beregner inspeksjonsintervaller. For å kunne optimalisere lengden på inspeksjonsintervaller så må også rangeringen av konsekvenser være korrekt.Det bør opprettes egen beste praksis for hvordan inspeksjonsrapporter skal skrives, hvilke forkortelser og beskrivelser som skal benyttes. Statoil Mongstad bør vurdere dette tiltaket for å opprettholde kvalitet i rapporteringen, og for å redusere tiden og ressurser som går med til å behandle inspeksjonsrapporter.Det bør i tillegg opprettes en egen beste praksis på hvordan inspeksjonsresultater skal behandles og vurderes. Behandling av data og vurderinger vil være utslagsgivende for hvordan integriteten til skall-og-rør varmevekslerne vil bli oppfattet i S-RBI. Større pålitelighet rundt vurderinger og behandling av data vil kunne føre til større aksept for lengre inspeksjonsintervaller, noe som vil kunne redusere antall inspeksjoner i et levetidsperspektiv.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for marin teknikknb_NO
dc.titleRisikobasert Inspeksjon (RBI): Studie av Statoil Mongstads RBI-program tilknyttet skall-og-rør varmevekslere, for å avdekke mulige forbedringstiltak .nb_NO
dc.title.alternativeRisk Based Inspection (RBI): Study of Statoil Mongstad's RBI program associated with shell-and-tube heat exchangers, to identify potential improvement measures.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber139nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for marin teknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel