Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAalberg, Arnenb_NO
dc.contributor.authorMyrold, Bjørn Grandenb_NO
dc.contributor.authorSkulstad, Eiriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:04:06Z
dc.date.available2014-12-19T12:04:06Z
dc.date.created2014-10-03nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier752471nb_NO
dc.identifierntnudaim:11606nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237560
dc.description.abstractI denne oppgaven er det utført seks forsøk med konsoll for å avdekke oppførsel og kapasitet til trekantede stiverplater. Fire av konsollene hadde trekantplate av S355 konstruksjonsstål og to hadde høyfaste plater i Weldox 700. Ulike lastplasseringer ble prøvd.Forsøksresultatene ble benyttet til å kalibrere en elementmodell. Denne gav 5-20 % ikke-konservativt avvik for konsollene med trekantplate i S355-stål og under 2 % avvik for konsollene med Weldox 700. Den kalibrerte modellen ble videre benyttet til å lage elementmodeller for andre geometrier enn de utprøvd i forsøk. Disse ble igjen brukt til å vurdere fire ulike beregningsmetoder utledet av Salmon, Martin, Robinson og Laustsen, og avdekket styrker og svakheter ved disse. Martins beregningsmetode ble vurdert som den beste, med konservative resultater og gyldighet for alle de 45 forskjellige modellene som ble analysert. Den hadde det laveste standardavviket og et gjennomsnittlig avvik på -19 % sammenlignet med elementmetodemodellene.Supplerende analyser ble gjennomført for å undersøke betydningen av ulike høyde/ lengde-forhold, lastplassering, avkuttede hjørner, samt å legge en stiver langs randen. Det hadde liten effekt på kapasiteten å kutte vekk litt av hjørnene. Å øke høyden til konsollen gav høyere kapasitet for både den slanke og uslanke platen som ble undersøkt. Det viste seg imidlertid at økning av høyde utover høyde/lengde lik 1 var lite effektivt dersom materialbruk ble forsøkt optimalisert. En stiver langs randen gav betydelig økning i kapasitet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleStiverplater og konsollplater med trekantform, oppførsel og kapasitetnb_NO
dc.title.alternativeTriangular Stiffeners and Bracket platesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber162nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel