Show simple item record

dc.contributor.advisorRemseth, Svein Nnb_NO
dc.contributor.authorBjørkevoll, Eiriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:03:47Z
dc.date.available2014-12-19T12:03:47Z
dc.date.created2014-09-16nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier747478nb_NO
dc.identifierntnudaim:11619nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237484
dc.description.abstractRapporten har undersøkt seismiske effekter på fritt-frembygg-bruer, både i ferdig tilstand og under byggefasen, der bruoverbygningen støpes ut som utkragere. Disse balanseres rundt hovedsøylene som vil kunne undergå større torsjonsmomenter. Resultatene fra analysene viser at selv om større forskyvninger kan genereres av et jordskjelv når konstruksjonen er i denne tilstanden, vil ikke krefter eller spenninger overgå de som genereres for den ferdige brukonstruksjonen. Elastisk oppførsel kan forventes for utkragerkonstruksjonen selv under ekstreme hendelser. Samtidig vil brukonstruksjonen være i denne tilstanden i et kort tidsintervall, og sannsynligheten for at et større jordskjelv skal inntreffe under tilstanden anses som liten. For referansereturperioden på 475 år forventes en tilnærmet elastisk oppførsel i brukonstruksjonen. Samsvarende responser ble generert fra responsspekter og tidsserier. Tidsseriene ble skalert og frekvens-justert etter det elastiske responsspekteret i Eurokode 8. Justeringen i frekvensinnhold førte til en betydelig økning i konstruksjonens respons, og bedre samsvar med responsspekteranalysene. Responsspekteranalysen gir tilfredsstillende resultater, og er betydelig enklere og mindre tidkrevende å implementere i analyser. Denne metoden anbefales derfor for bruk i dimensjoneringssituasjoner. Ved ekstreme jordskjelvsituasjoner forventes ikke-lineær respons i brukonstruksjonen. Ikke-lineære tidsserieanalyser representerer konstruksjonens oppførsel under en slik hendelse mer nøyaktig, og responsen reduseres ved tillatelse av ikke-lineær oppførsel. For jordskjelveksitasjon med returperiode på 10 000 år vil flytning kunne forekomme i konstruksjonen. Oppsprekking av betongen kan forventes, men konstruksjonen vil ikke gå til brudd. Rapporten konkluderer med tilfredsstillende seismisk oppførsel, da brukonstruksjonen unngår kollaps for ekstreme jordskjelvhendelser.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleLineær og ikke-lineær analyse av fritt-frembygg-bru utsatt for jordskjelveksitasjonnb_NO
dc.title.alternativeLinear and nonlinear analysis of a cantilever concrete bridge excited by earthquakenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber153nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record