Show simple item record

dc.contributor.advisorKanstad, Terjenb_NO
dc.contributor.advisorJohansen, Håvardnb_NO
dc.contributor.authorTomassen, Sunniva Barstadnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:03:24Z
dc.date.available2014-12-19T12:03:24Z
dc.date.created2013-11-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier663104nb_NO
dc.identifierntnudaim:9344nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237403
dc.description.abstractI denne rapporten skal det gjøres en dimensjonering av en trespenns etteroppspent betongbru (Lessinger) med byggestart våren 2012. Brua er en platebru med sidespenn på 27 meter og midtspenn på 33 meter, total lengde på 87 meter. Brua har en bredde på 13.150 meter med to kjørefelt med tilhørende gang-og sykkelvei på en side og skal gå over Stongarvågen i Bømlokommune. Lessinger er prosjekter etter prosjekteringsregler fra dagens Eurokodeserie og Statens vegvesens håndbokserie. Hensikten med rapporten er at kandidaten skal sette seg inn i gjeldende regelverk for prosjektering av spennarmerte brukonstruksjoner med lengde mindre enn 200 meter, samt å gjøre kapasitets beregninger for overbygningen. Et litteraturstudium av relevante retningslinjer og krav for prosjektering av slike bruer har blitt gjort. En modell av brua har blitt laget i modelleringsprogrammet Nova Frame utviklet av Aas Jakobsen etter regelverk gjennomgått i litteraturstudie. Lastkombinasjoner med tilhørende lastfaktorer har blitt generert etter krav fra Eurokode for bruks- og bruddgrensetilstand. Dimensjonering av overbygningen er så utført etter krefter hentet fra programmet, snitt som er dimensjonert er feltmidte og over støtte som gis til å være verst påkjente områder av Nova Frame. Videre er bestandighetskriteriene til følgende betongkonstruksjon vurdert og aktuelle skader, resultat og bakgrunn for disse har blitt kommentert. På grunn av tidsbegrensning er ikke alle påvirkende faktorer tatt med i beregningsmodellen, det vil derfor bety at brua ikke er prosjektert i sin helhet i denne oppgaven. Men det er gjort en overordet kontroll og sammenstilling av krefter som vikrer på konstruksjonen samt sammenhengen der i mellom.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleAnalyse av spennarmert betongbru i henhold til Eurokode: Gjeldende regelverk, modellering, dimensjonering og bestandighetnb_NO
dc.title.alternativeDesign of a Prestressed Concrete Bridge according to European Standardsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber164nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record