Show simple item record

dc.contributor.advisorAalberg, Arnenb_NO
dc.contributor.advisorSøreide, Torenb_NO
dc.contributor.authorFossbakken, Stinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:03:17Z
dc.date.available2014-12-19T12:03:17Z
dc.date.created2013-10-17nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier657079nb_NO
dc.identifierntnudaim:9143nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237383
dc.description.abstractI denne oppgaven er det gjennomført et litteraturstudium som omhandler knekking av sirkulære buer, der det har blitt studert buer med både ledd og innspenning i endene. Grunnleggende teori for beregning av naturlaster fra vind, bølger og strøm er gjennomført, samt beregning av den dynamiske påvirkningen slike laster har på buede og rette flytebruer med sideforankring. Trafikklaster er også beregnet. Naturlaster tas fra Sognefjorden for autentiske verdier.Rette og buede bruer med ulike lengder er modellert ved bruk av FEM-analyseverktøyet Ansys Workbench 14.0. Bruene er modellert med lik pongtongavstand, og stivhet lik Bergsøysundbruas fagverkstverrsnitt (1992). Det er utført modale, transiente, statiske og lineære knekkingsanalyser for å utarbeide kriterier for last og geometri for flytebruer.Bølgelasten for buede bruer resulterer i momenter i størrelsesorden 1,14∙〖10〗^8 Nm til 2,67∙〖10〗^8 Nm. Momentene varierer i forhold til brulengdene og hvor godt peak-perioden Tp til bølgene ligner på egenperiodene til de ulike brulengdene.Momenter om begge akser til bruenes tverrsnitt er korrigert for aksialkraft ved håndberegninger i en 2. ordens bjelke-søyle-analyse. Bjelke-søyler er elementer som kjennetegnes for et 1. ordens moment som opptrer sammen med aksialkraft. De ulike analysene i denne oppgaven er kjørt separat for hver last, slik at momentene fra bølgelast må for eksempel korrigeres for aksialkraft fra vindlast. Når buede bruer blir lengre er aksialkreftene fra vind større, og 2. ordens moment blir mer dominerende enn for kortere bruer. Momenter langs rette bruer får ingen korreksjon da det kun oppstår strekk i bruene ved påføring av laster.Av laster er det vind som får avgjørende effekt når buede bruer blir lengre. Den dynamiske forsterkningsfaktoren til vind avtar med økende brulengde. Linjelast per meter bru blir derfor lavere dess lengre bruene blir, fordi sannsynligheten for at det blåser mot hele bruas lengde blir mindre. Den totale responsen vil likevel øke, fordi bruene får lengre utstrekning og de kun er endeforankret.Forskyvninger til buede bruer på grunn av vind påført i to sinushalvbølger øker tilnærmet eksponentielt. Forskyvninger av rett bru med sideveis forankring til sjøbunnen vil derimot stabiliseres fordi det er lik avstand mellom sideforankringene. Bruer med sideforankring til sjøbunnen får lavere respons dess lengre bruene blir. Dette fordi sideforankringen, på grunn av aksialstivhet EA/L, tar opp en del av kreftene. Slik kan en sideforankret bru betraktes som en bjelke med lik avstand til opplager og mindre vindlast per meter. Dette betyr at rette bruer med sideforankring kan være uendelig lange på grunnlag av betraktning sideveis.Buet bru med jevnt fordelt vindlast, uten at egenlast og trafikklast tas i betraktning, knekker ved lengde på omtrent 2600 m. Men tverrsnittet vil høyst sannsynlig gå til brudd før knekking inntreffer.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleKonseptstudie for flytebrunb_NO
dc.title.alternativeConcept Study for Floating Bridgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber208nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record