Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøiseth, Karl Vincentnb_NO
dc.contributor.authorBjartnes, Ellennb_NO
dc.contributor.authorBrønstad, Janne Marienb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:03:02Z
dc.date.available2014-12-19T12:03:02Z
dc.date.created2013-09-27nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier651964nb_NO
dc.identifierntnudaim:9580nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237350
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler praktiske forsøk utført for å dokumentere forankringskapasiteten til trådbindere fra horisontale mørtelfuger. Eksisterende konstruktive løsninger for forankring av skallmurvegger og forblendinger tar utgangspunkt i overføring av vindlaster. Etter innføring av Eurokode 8 i 2010, er det nå krav til å dimensjonere konstruksjoner for seismiske påvirkninger. Det har derfor vært av økende interesse å kartlegge dagens forankringsløsninger nærmere. Det ble utført 72 uttrekksforsøk i henhold til NS-EN 846-5, der de mest anvendte forankringsløsningene i Norge ble testet. Innvirkningen ulike parametere har på uttrekkskapasiteten ble testet i egne delserier av mindre skala. Resultatene fra uttrekksforsøkene ble sammenliknet med en doktorgradsavhandling utført av Hamed (2011) og en masteroppgave utført av Bruaset (2011). Begge oppgavene konkluderte med at trådbindere må ha en dimensjonerende uttrekkskapasitet fra mørtelfuger på minimum 2,0 kN for å ha tilstrekkelig forankringskapasitet i ulykkestilstand.Forsøkene viste at forankringssystem som er murt opp med mørtelklasse M5 og en 4 mm tykk L-binder er tilstrekkelig dimensjonert for ulykkestilstand Prøvestykkene som var murt opp med høyere mørtelfasthet hadde ikke tilstrekkelig kapasitet, da heftfastheten ikke var tilfredsstillende.Rapporten omhandler i tillegg numeriske modeller som ble utarbeidet i DIANA. Dette med hensikt for å kunne simulere forsøkene som ble utført i laboratorium.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleForankringskapasitet til murte forblendinger utsatt for jordskjelvnb_NO
dc.title.alternativeAnchorage Capacity of Masonry Veneer Walls Subjected to Earthquakenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber187nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel