Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAalberg, Arnenb_NO
dc.contributor.authorFalao, Karl Christiannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:03:01Z
dc.date.available2014-12-19T12:03:01Z
dc.date.created2013-09-27nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier651963nb_NO
dc.identifierntnudaim:9402nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237347
dc.description.abstractDenne oppgaven er en videreføring av tidligere oppgaver på temaet blokkutrivning ialuminiumsplater. Blokkutrivningsbrudd er en kombinasjon av strekk- og skjærbrudd mellom boltehull som fører til at boltegruppen rives ut av platen som en ?blokk?. I Norge dimensjoneres det for slike tilfeller ved å benytte regelverket i Eurocode 9, og ett av hovedformålene med oppgaven er å undersøke hvor eksakt dette regelverket estimerer blokkutrivningskapasiteter.Det er utført nye blokkutrivningsforsøk på en aluminiumsbjelke med profil HDR 0115, oglegeringen EN-AW 6082 T6, for å avsløre om friksjon mellom lasker og steg har påvirketbruddlastene i de tidligere forsøkene. I tillegg er det utført nye materialforsøk for å finne ut om legeringens mekaniske egenskaper er endret. Det er også utført numeriske analyser i Abaqus ved bruk av volumelementer for å estimere bruddlaster og studere forbindelsenes oppførsel.Beregninger og forsøksresultater viser at friksjon sannsynligvis bidro til for høye bruddlaster under de forrige blokkutrivningsforsøkene. I tillegg viser materialforsøk at legeringen har blitt mindre duktil med årene. Dette er også sannsynligvis en årsak til at forsøksresultatene fra forskjellige forsøksserier varierer mye. Nye forsøk og beregninger bekrefter at Eurocode 9 gir konservative blokkutrivningskapasiteter, og at dette skyldes en underestimering av skjærbidraget i forbindelsene. De numeriske modellene bidrar til å bekrefte dette ved å estimere bruddlaster og bruddformer som samsvarer godt med observasjoner fra forsøkene.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleBlokkutrivningsbrudd i aluminiumsplaternb_NO
dc.title.alternativeBlock Tearing Failures in Aluminium Platesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber134nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel