Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKanstad, Terjenb_NO
dc.contributor.authorBondahl, Ole Sondrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:01:23Z
dc.date.available2014-12-19T12:01:23Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566277nb_NO
dc.identifierntnudaim:7869nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237082
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler alternativ utførelse av ei bruplate i et hullkassetverrsnitt i betong. Det er gjennomført lastberegninger og utført dimensjonering i både brudd- og bruksgrensetilstand for platas tverretning. For begge grensetilstandene er det utført en sammenligning mellom tradisjonell utførelse og utførelse med 0,5 vol.-% stålfiberarmering i kombinasjon med stangarmering. Det er gjort beregninger for to ulike platebredder. Den utkragede delen er holdt konstant lik 1600 mm, mens beregninger for midtfeltet er gjort med både 5100 mm og 6300 mm spenn. Platetykkelsen er valgt til 350 mm.Alle lastberegninger er utført i henhold til Eurocode 1, mens materialparametre og dimensjonering er utført etter Eurocode 2. For dimensjonering med armert fiberbetong er det brukt foreslåtte dimensjoneringsregler fra Coin Project Report 29. Beregningene er i hovedsak gjennomført med håndberegninger.Resultatet av beregningene viser at bruk av stålfiberarmering i kombinasjon med vanlig stangarmering gir redusert behov for armering i alle tverrsnittsdelene. Den største reduksjonen fås i forbindelse med rissviddebegrensning. Her gir bruk av 0,5 vol.-% stålfiberarmering en halvering i nødvendig armeringsmengde i midtfeltet. I bruddgrensedimensjoneringen viser beregningene en reduksjon på ca 17 % lengdearmering. Skjærstrekkapasiteten økes med ca 40 %.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:7869no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectProsjektering av konstruksjonerno_NO
dc.titleAnvendelse av fiberarmering i betongbruer: Sammenligning av alternative utførelsernb_NO
dc.title.alternativeApplication of Fibre Reinforcement in Concrete Bridges: Comparison of Alternative Designnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel