Show simple item record

dc.contributor.authorKvernmo, Rune Andreas
dc.date.accessioned2015-12-22T11:45:06Z
dc.date.available2015-12-22T11:45:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2370220
dc.description.abstractDenne avhandlingen er basert på et seks måneder langt feltarbeid jeg gjennomførte fra januar til juli i 2014. Feltarbeidet var konsentrert rundt flere spesialkaffebarer i Dublin, men hadde hovedvekt på én av dem – 3fe Coffee. Hovedfokuset for avhandlingen vil være det siste leddet i verdikjeden fra råvare til kunde – den lidenskapelige kaffeservitøren – baristaen. Gjennom å posisjonere meg midt blant baristaene, fikk jeg førstehånds erfare en felles lidenskap for kaffe – en lidenskap som hadde samlende kvaliteter. Baristaenes oppdrag er å forvandle kaffe til noe mer enn en hverdagslig drikk. De ønsker å inkludere kaffe i en gourmetdiskurs, og forsøker å oppnå dette gjennom en gjenfortrylling av kaffe. Baristaene skaper en myte om kaffen – om det autentiske håndverket og den magiske reisen som ligger bak. Som en kontrast til denne myten, vil jeg peke på globaliserte rasjonaliseringsprinsipper som preger forbrukersamfunnet som helhet, og også spesialkaffemiljøet jeg oppholdt meg i. Med casebeskrivelser vil jeg belyse standardiseringsmekanismer i mitt felt. I stedet for å fremme effektivitet og kvantitet, uttrykte disse fokus på råvaren det hele dreier seg om. I lys av Tord Larsens tanker omkring entifisering, vil jeg vise at prosessene handlet om å finne sin egen identitet: gjennom å skape et distinkt konsept, kunne baristaene finne sitt individuelle uttrykk i mylderet av tilsynelatende homogeniserte kaffebarer. Noen sentrale stikkord for min analyse vil være kvalitet og smak, og jeg vil undersøke hvordan en sammensatt definisjon av kvalitet preget aktørenes selvrepresentasjon. Jeg vil vise at Bourdieus analyse av borgerskapet i Paris fortsatt har samfunnsvitenskapelig slagkraft, men at den ikke er direkte overførbar til mitt felt. Hans ideer om blant annet habitus og sosial kapital vil likevel hjelpe meg å kaste lys over identitetsskapende prosesser som dukker opp i mitt etnografiske arbeid. Ved i tillegg å se på Runar Døvings betraktninger omkring norske forbruksmønster, vil jeg forsøke å gi et innblikk i mekanismene nevnt ovenfor. Dette er en historie om folk som tar kaffe på alvor. Med denne avhandlingen ønsker jeg å vise at den anvendte gode smak ikke dreide seg så mye om arrogant selvhevdelse og ydmykelse av andre, men mer om felleskap og lidenskap. Motivasjonen som ligger til grunn er sammensatt, og innebærer lidenskap for råvaren og faget, fellesskap og status.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDen forførende spesialkaffen : en studie om selvrepresentasjon, identitetskonstruksjon og gjenfortrylling – fortalt over en kopp kaffe i Dublin, Irlandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250nb_NO
dc.source.pagenumber116nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record