Show simple item record

dc.contributor.advisorClausen, Arild Holmnb_NO
dc.contributor.advisorAndersen, Mariusnb_NO
dc.contributor.authorØsten, Torgrimnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:00:44Z
dc.date.available2014-12-19T12:00:44Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566115nb_NO
dc.identifierntnudaim:8185nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236998
dc.description.abstractEn ny materialmodell for termoplaster ble utviklet ved SIMLab i 2010. Validering av denne er målet for denne oppgaven. Modellen implementeres i LS-DYNA som en brukerdefinert materialmodell og inneholder 11 parametre som bestemmes gjennom en kalibreringsprosess. For å undersøke modellens gyldighet ble valideringstester gjennomført.Det ble først gjennomført materialtester på PVC. Disse hadde som formål å gi tilstrekkelig data til kalibreringen. Testene som ble gjennomført var konvensjonelle strekk- og trykktester ved forskjellige tøyningshastigheter. Spenning-tøyningskurver og flytespenninger fra testene ble behandlet og benyttet som grunnlag for kalibreringen av de 11 parametrene.Kalibreringen av modellen ble gjort med en analytisk metode foreslått av Hovden [5], med en av strekktestene med lavest tøyningshastighet som basis. Den kalibrerte modellen ga godt samsvar med denne testen.To typer valideringstester (strekk av plate med hull og fallende vekt på fast innspent plate) ble så gjennomført for å undersøke hvor godt modellen kunne representere virkeligheten. Numeriske simuleringer av testene ble utført for å sammenligne responsen i modeller og tester.Modellen representerte testene godt, men mangel på viskoelastisitet antas at var hovedårsaken som førte til at det oppsto enkelte avvik. Generelt førte en økning i tøyningshastighet til økt avvik i responsen. Forskjeller i spenningsforløp i trykk og strekk kan også ha ført til avvik. Det bør derfor undersøkes videre om det erlønnsomt å inkludere viskoelastisitet i modellen samt en annen måte å representere trykkspenninger på.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:8185no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectBeregningsmekanikkno_NO
dc.titleValidering av materialmodell for polyvinylklorid (PVC)nb_NO
dc.title.alternativeValidation of Material Model for Polyvinyl Chloride (PVC)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber145nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record