Show simple item record

dc.contributor.authorBjerknes, Eirik Bærugnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:59:56Z
dc.date.available2014-12-19T11:59:56Z
dc.date.created2012-03-20nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier511104nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236884
dc.description.abstractEt stort antall laboratorieforsøk er gjennomført med materialene HDPE og PVC for å studere den tidsavhengige responsen. Forsøkene inkluderer monotont strekk og trykk, relaksasjon og kryp, strekk med avlastninger og syklisk strekk-trykk. Det viser seg at begge materialene har betydelig tidsavhengig viskøs oppførsel. Viskoelastisiteten er spesielt tydelig for HDPE. Det er sett på om standardmodell for viskoelastisitet kan beskrive materialresponsen. En løsningsmetode for tøyningsstyrt respons fra en slik modell er utledet, det er også sett på en parallellkobling av to slike modeller. Modellen beskriver laboratorieforsøkene i elastisk område godt. Det er også sett på muligheten for å utvide med plastisitet. En materialmodell for polymerer er utviklet og implementert i LS-DYNA av SIMLab. Noen av forsøkene er simulert for å studere denne materialmodellens evne til å beskrive responsen. Monotone strekk- og trykkforsøk beskrives svært godt, mens relaksasjon og sykliske tester gir resultater med store avvik.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleTidsavhengig respons av plastmaterialernb_NO
dc.title.alternativeTime-dependent response of thermoplasticsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record