Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Kristin Snuruås
dc.contributor.authorNygren, Emilie Amdal
dc.date.accessioned2015-12-21T12:36:25Z
dc.date.available2015-12-21T12:36:25Z
dc.date.issued2015-12-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368703
dc.description.abstractHvert år gjennomfører Skatteetaten etterkontroll av norske virksomheter for å avdekke eventuelle feil og mangler. Blant de virksomhetene som er blitt etterkontrollert, er vi interessert i å identifisere hva som kjennetegner de virksomhetene som Skatteetaten oppdager at har unndratt skatt. Denne kunnskapen vil kunne bidra til mer effektive kontroller, og dermed en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. På bakgrunn av dette formuleres følgende problemstilling: «Hva kjennetegner virksomheter som unndrar skatt?» For å svare på problemstillingen rettes fokus mot ulike karakteristika ved virksomheten, samt karakteristika ved virksomhetens viktigste rolleinnehaver, og det undersøkes om disse har effekt på skatteunndragelser. Med utgangspunkt i tidligere forskning på skatteunndragelser og agentteori, utledes hypoteser som testes ved hjelp av logistisk regresjon. Undersøkelsen baseres på et unikt datasett fra Skatteetaten med informasjon om etterkontrollerte virksomheter i 2013. Studien viser sammenheng mellom flere av de undersøkte karakteristika og tilbøyeligheten til å unndra skatt. Enkeltpersonforetak er den organisasjonsformen som unndrar mest, samt viser det seg at virksomheter som benytter seg av revisor og regnskapsfører er mindre tilbøyelige til å unndra skatt. Et interessant funn er at alder på viktigeste rolleinnehaver har motsatt effekt enn forventet. Basert på tidligere forskning forventet vi at yngre aktører i større grad unndrar skatt (Jackson og Milliron, 1986), men undersøkelsen viser at jo eldre aktøren er jo større er tilbøyeligheten til å unndra skatt. Det avdekkes samtidig ingen sammenheng mellom skatteunndragelser og grad av demokrati i viktigste rolleinnehavers bakgrunnsland. Et ønske med avhandlingen er å bidra til å forbedre treffsikkerheten til Skatteetatens kontrollvirksomhet, og kort oppsummert viser analysen at Skatteetaten bør fokusere på følgende virksomheter; Enkeltpersonforetak i bransjer definert med høy risiko for skatteunndragelser, med sentral beliggenhet, uten revisor og regnskapsfører og med en mann som viktigste rolleinnehaver som gjerne drar på årene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleVirksomheter og skatteunndragelser : en analyse av Skatteetatens kontrollernb_NO
dc.title.alternativeFirms and tax evasion : an analysis of the controls conducted by the Norwegian tax administrationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel