Show simple item record

dc.contributor.authorSkjølsvik, Oliver Bergetnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:59:45Z
dc.date.available2014-12-19T11:59:45Z
dc.date.created2012-03-12nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier509005nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236842
dc.description.abstractTemperaturbaserte spenningsberegninger for å finne risiko for oppsprekking pga.fastholding er et verktøy som brukes i begrenset grad i dag. Det kommer fremover til åbli satt større fokus på dokumentasjon av denne typen beregninger. I denne oppgaven erdet undersøkt endel egenskaper ved Norcem Anleggsement FA med 20 % innmaltflygeaske. Flygeasken reagerer saktere enn sement og reduserer temperaturen, og deravspenningene pga. temperaturdifferanse og fastholding, i nedkjølingsfasen avherdeforløpet. Det har vært klart mål for denne oppgaven å bestemme følsomheten avanalyseresultatene for feil valg av sentrale materialparametre som aktiveringsenergi,strekkfasthet-utvikling og E-modul-utvikling, hvor det er rimelig med antagelser, oghvilke utslag dette gir på usikkerheten. Resultatene tilsier at strekkfastheten er denviktigste parameteren å undersøke nøyaktig. Det er derfor urovekkende at en avundersøkelsesmetodene, enaksiell strekkfasthet, gir forskjellige resultater basert pålagringsforholdene under herdeforløpet. Metoden ser ut til å være svært følsom forvariasjon i prøvings- og lagringsbetingelser. Dette kan være et argument for å bruke denindirekte prøvingen av spaltestrekkfasthet. I tillegg er det gjort en casestudie ved Skanskas anlegg i Strindheimkrysset i Trondheimslik at beregningene kan tilpasses de reelle forholdene og følsomhetsanalysene blirrealistiske. Det har også blitt gitt anbefalinger til Skanska om valg av evt. andel flygeaskei betongen basert på temperaturbaserte spenningsanalyser mhp. fastholdingsriss. De harvalgt Norcem Anleggsement FA til de undersøkte konstruksjonene. Dette har gitt sværtgode resultater og ingen observerte riss pga. fastholding ved oppgavens innlevering.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleBeregning og evaluering av rissrisiko pga. fastholdingseffekter i støpesjøternb_NO
dc.title.alternativeCalculation and evaluation of crack risk in cold joints due torestraint thermal and autogenous dilationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record