Show simple item record

dc.contributor.authorLianes, Marius S.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:59:43Z
dc.date.available2014-12-19T11:59:43Z
dc.date.created2012-03-08nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier508337nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236830
dc.description.abstractI løpet av de siste årene har det kommet strukturanalyseprogrammer som har nye metoder for å modellere og analysere konstruksjoner enn tidligere. Et av disse nye programmene er Robot Structural Analysis, der det modelleres med objekter. Dette programmet skiller seg fra Staad Pro, der det modelleres ved hjelp av trådmodeller. Denne oppgaven går ut på å sammenligne og vurdere modelleringsprinsippene og analyseegenskapene til de to programmene. Konstruksjonene som skal analyseres er en kontorbygning i betong og ulike eksempelmodeller. Bygningen er en del av RST-bygget i prosjektet Visjon Sandsli, som er Statoil sitt utbyggingsprosjekt ved Sandsli i Bergen. Oppgaven består av følgende aktiviteter: 1. Ved hjelp av eksempelmodeller skal ulike analyseprinsipper i programmene undersøkes, og det skal blant annet sees nærmere på lastvirkninger i dekker og effekten av ulike lastinnføringsmetoder. 2. Det skal gjennomføres en lineær-elastisk analyse av bygget i hvert av programmene, der ulikheter og sammenfall i analyseresultatene fra Staad og Robot blir undersøkt. Her skal erfaringene fra eksempelmodellene brukes for å undersøke resultatene og forklare eventuelle forskjeller mellom programmene. 3. Programmenes evne til å modellere og analysere bygget skal vurderes. Her skal programmenes egenskaper vurderes med tanke på: kvalitet på resultater, terskel for effektiv bruk, tidsforbruk til input og lesing av resultat, beregningstid og tilgjengelighet for å gjøre endringer i modell og input. Oppgaven utføres som et sammenligningsstudium, der kvalitetene til programmene og resultatene vurderes opp mot hverandre.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleFEM- analyse av kompleks betongbygningnb_NO
dc.title.alternativeFEM- analysis of complex concrete buildingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record