Show simple item record

dc.contributor.authorNag, Lassenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:59:41Z
dc.date.available2014-12-19T11:59:41Z
dc.date.created2012-03-07nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier508110nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236824
dc.description.abstractI denne studien undersøkes utmattingslevetid av utvalgte detaljer på et offshoreantennetårn på grunn av vindlast. Det brukes to ulike metoder for å beregne delskade og tilhørende levetid. Den ene metoden er en forenklet metode basert på en gjennomsnittlig vindhastighet som utgangspunkt for Weibullfordeling. SCF for detaljer beregnes, disse brukes til å konvertere nominelle spenninger til hot spotspenninger.Spenningsvidde for hver hot spot i detalj beregnes for hver vindretning. Totalt antall sykler beregnes ved hjelp av oppkryssningsfrekvens, hvor egenfrekvens er en viktig parameter. SN-kurve brukes tilå beregne delskade. Utmattingslevetid beregnes ved hjelp av designfaktor. Den andre metoden er en modalanalyse hvor programvarepakken Sesam benyttes. Modellering av antennetårnet utføres i GeniE. Wajac benyttes til påsette vindlaster ut i fra vinddata og vindprofil. Det kjøres statisk analyse og dynamisk analyse i Sestra. Framework utfører selve vindutmattingsanalysen, hvor det benyttes vindspekter og typisk offshorevinddata. Analysen returner delskade for hver stav i hele antennetårnet og det beregnes levetid av staver. Det finnes store avvik i laveste levetid, også hvor de mest utsatte områdene på konstruksjonen er. I den forenklede analysen så bygger en i stor grad på antakelser på hva vi vil kunne forvente fra en statisk analyse, mens i den mer avanserte modalanalysen så fås resultater med lastvirkninger og spenninger som står i forhold til den fremtredende svingeformen, i tillegg vises det at en mer detaljert modellering av vindlaster i form av aktuelle vindspektrum i dette tilfellet gir gunstigere resultater.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleUtmattning av offshorekonstruksjon med dynamisk vindlastnb_NO
dc.title.alternativeFatigue assessments for offshore structure exposed to dynamic wind loadnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record