Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHansen, Eilif Hugo
dc.contributor.authorNilsen, Maren Bjørnbakk
dc.date.accessioned2015-12-17T08:02:45Z
dc.date.available2015-12-17T08:02:45Z
dc.date.created2015-06-30
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13550
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368225
dc.description.abstractHvert år koster branner samfunnet store summer, og liv går tapt. Elektriske feil teller for mellom 40-45 % av de etterforskede brannene. Seriefeil skiller seg tydelig ut som syndebukk, og motstandsoppvarming med påfølgende serielysbue står for hele 37 % av brannene forårsaket av elektriske feil. Begrepet seriefeil dekker både motstandsoppvarming, glødende kontaktforbindelser og serielysbuer. Vernene som tradisjonelt brukes i elektriske installasjoner beskytter ikke mot seriefeil, men det har de senere år blitt utviklet ulike typer vern som skal kunne tilføre en slik beskyttelse. Tester av seriefeilvern ble utført med den hensikt å kartlegge funksjonaliteten. Det er ønskelig med et vern som kan beskytte mot branner som skyldes alle typer skadelige seriefeil. Seriefeilvernene har ulike deteksjonsprinsipper, og de enkelte vernene beskytter ikke mot alle typer seriefeil. Derfor var det interessant å se på hvordan materialer omkring feilstedet antenner som følge av seriefeil. Isolasjonsmaterialer ble forsøkt antent med glødende kontaktforbindelser. Ved alle tilfellene isolasjonsmaterialene tok fyr, ble det i forbindelse med antennelsen observert lysbuer. En skrivepapirbit ble også forsøkt antent med glødende kontaktforbindelse. Det lyktes å forbrenne biten i form av en glødebrann, uten at det var lysbuer tilstede. En glødebrann kan utvikle seg til en brann der også flammer inngår. Testene viser derfor at det er mulig å starte en brann kun som følge av glødende kontaktforbindelse, dersom forholdene ligger til rette for det. Tester der lysbuer og glødende kontaktforbindelser ble skapt mellom to kobberledere ga resultater som peker i retning av at seriefeil, som gjennomgår ulike stadier med både lysbuer og gløding, er den mest skadelige formen for seriefeil. I 2013 kom det en egen standard for lysbuevern, IEC 62606. Det ble utført tester fra standarden på lysbuevern fra ulike produsenter. Lysbuevernene tilfredsstilte kravene i standarden ved tester med karboniserte kabelprøver. Ved tester der lysbuer ble skapt ved bruk av lysbuegenerator, tilfredsstilte ikke alle resultater standardens krav, da det forekom tilfeller hvor lysbuer ikke ble detektert. Ei vurderingen av lysbuestandarden førte til kritikk av at det ikke kreves mer omfattende tester for feildeteksjoner og for deteksjoner av lysbuer i en krets med flere tilkoblede laster, som kan gi strømmer som likner lysbuestrømmer. Det foreslås også å gjøre ei vurdering av hvorvidt den minste lysbuestrømmen, som standarden krever deteksjon av lysbuer ved, kan reduseres uten at dette fører til en uakseptabel økning av feildeteksjoner. Seriefeilvernene som baserer seg på å oppdage forhøyet temperatur, oppdaget varmgang på grunn av dårlig kontakt ved alle tester. Forutsetningen for at vernene skal oppdage en feil, er at feilen oppstår i vernenes umiddelbare nærhet. Dersom funksjonaliteten til lysbuevern er tilfredsstillende, kan lysbuevern trolig beskytte mot de seriefeil som tester indikerte var de mest skadelige; seriefeilene som gjennomgikk ulike stadier av både gløding og lysbuer. Verken seriefeilvernene som baserer seg på å oppdage forhøyet temperatur eller lysbuevern kan beskytte mot alle seriefeil som kan oppstå i en boliginstallasjon.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Elektriske anlegg
dc.titleSeriefeilvern som beskyttelse mot brann
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber159


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel