Show simple item record

dc.contributor.advisorKjølle, Gerd
dc.contributor.authorVingdal, Kari
dc.date.accessioned2015-12-17T08:02:23Z
dc.date.available2015-12-17T08:02:23Z
dc.date.created2015-06-22
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368140
dc.description.abstractI denne oppgaven er det utført analyser av optimal redundans i Dogger Bank referansevindpark (DRW). DRW har en lokalisering ved «Dogger Bank Creyke Beck A», øst for Yorkshire. Parken består av 120 x 10 MW DTU referanse turbiner aggregert i et 66 kV nettverk. I denne oppgaven er det utført analyser av optimal redundans i Dogger Bank referansevindpark (DRW). Oppgaven analyserer optimal redundans i DRWs interne elkraftstruktur, og kvantifiserer relativ lønnsomhet, leveringspålitelighet og driftssikkerhet i nettkonfigurasjonen multi-ring. Nettkonfigurasjoner med optimal redundans har evne til å maksimere tilgjengeligheten av vindkraftproduksjonen, mens høyere investeringskostnader er «kostnader til inntekts ervervelse.» Lønnsomheten av høyere leveringspålitelighet og driftssikkerhet i nettkonfigurasjonen multi ring er analysert når bryterkonfigurasjoner, tekniske restriksjoner, feilstatistikk og tidsvariasjon i vindkraftproduksjonen er inkludert. Leveringspålitelighet i DRW er hovedsakelig bestemt av tekniske restriksjoner og feilstatistikk tilknyttet 66 kV XLPE sjøkabler. Av den grunn er det analysert optimal nettkapasitet ved maksimal vindkraftproduksjon via kortslutningsanalyser. På den måten er det identifisert et redundansnivå som muliggjør optimal gjenoppretting ved feil, slik at termisk overbelastning og avvik i spenningsverdier reduseres. Oppgavens lønnsomhetsanalyser inkluderer diskontert kostnad av tapt produksjon, kabel-, bryter- og installasjonskostnader. Diskontert kostnad av tapt produksjon ble identifisert ved å analysere leveringspålitelighet i nettkonfigurasjonen, og ved å bruke Storbritannias «Contracts for Difference strike price (CfDs).» Tilgjengelighet av vindkraftproduksjonen er analysert via programvaren DIgSILENT PowerFactory. I programvaren ble det implementert feilstatistikk og tekniske restriksjoner for kabler og brytere. Leveringspålitelighet i DRW er basert på programvarens pålitelighetsalgoritme, som inkluderer lastflytanalyser og feilanalyser. Ved feilsituasjoner søker algoritmen å minimalisere termisk overbelastning via optimal produksjonsallokering og optimal gjenoppretting. Videre ble kostnaden av tapt produksjon kvantifisert med og uten tidsvariasjon i vindkraftproduksjonen. Nettkonfigurasjonens tilgjengelighet ble hovedsakelig bestemt av utfallskombinasjoner for uavhengige og avhengige feil. Det er identifisert at nettkonfigurasjonen multi-ring bidrar til relativt høyere lønnsomhet, leveringspålitelighet og driftssikkerhet sammenlignet med radielt nett. Det er utført sensitivitetsanalyser basert på prosentvis reduksjon i feilstatistikk og investeringskostnader, og det er kvantifisert absolutt og relativ endring av tapt produksjon. Avslutningsvis ble det identifisert hvor stor endring i feilstatistikk og investeringskostnader som må til for at resultatet svekker sin troverdighet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergibruk og energiplanlegging, Energiforsyning
dc.titleOptimal redundans i Dogger Bank referansevindpark
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber124


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record