Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLangen, Kjerstinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:59:20Z
dc.date.available2014-12-19T11:59:20Z
dc.date.created2012-02-21nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier504627nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236750
dc.description.abstractFlatdekker er armerte betongdekker direkte opplagt på søyler, uten bruk av bjelker. Armeringen kan bestå av enten slakkarmering eller spennarmering. Ved bruk av spennarmering er det vanligvis nødvendig å bruke litt slakkarmering i tillegg. I tillegg til lengdearmering er det for flatdekker viktig å kontrollere om det er behov for skjærarmering rundt søylene. Skjærarmering kan være nødvendig for å få god nok gjennomlokkingskapasitet. Hvis ikke gjennomlokkingskapasiteten er kontrollert kan hele dekket kollapse. For å finne ut når det lønner seg å slakkarmere og når det lønner seg å bruke spennarmering, er flatdekker med ulike spennvidder dimensjonert og beregnet kostnadene til. Ulike belastninger er brukt til å sjekke betydningen av dette. Disse sammenligningene må gjøres ut ifra forskjellige valg i forhold til materialene som brukes, geometri og enhetskostnader til materialene. Andre valg i forhold til dette vil dermed gi andre resultater. Kostnadssammenligningene viste at det for flatdekkene med påsatt nyttelast på 3 kN/m2 vil være fornuftig å bruke spennarmering med spennvidder fra 6 m. For flatdekkene påsatt nyttelast 5 kN/m2 ble det funnet at det er billigere å bruke spennarmering for alle spennviddene som ble beregnet, altså mellom 4 og 10 m. Resultatene er veldig avhengig av enhetskostnadene til de forskjellige materialene. Ved annet valg av enhetskostnader vil derfor resultatet kunne bli noe annet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleKostnadssammenligninger av slakkarmerte og spennarmerte flatdekkernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel