Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønseth, Bertine
dc.date.accessioned2015-12-08T14:41:35Z
dc.date.available2015-12-08T14:41:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367282
dc.description.abstractDa Norge i 1993 signerte Konvensjonen om biologisk mangfold, forpliktet dette norske myndigheter til å bidra til å forhindre tap av biologisk mangfold. I årene som fulgte er det utarbeidet en rekke stortingsmeldinger med det formål å følge opp forpliktelsene som lå i ratifiseringen. Fremmede arter utgjør i dag den nest største trusselen mot biologisk mangfold, og det iverksettes derfor en rekke tiltak for å forhindre at fremmede arter spres og etableres i norsk natur. Håndteringen av disse artene er forankret i norsk miljøforvaltning gjennom argumenter for vern og beskyttelse av biologisk mangfold. Håndteringen av fremmede arter skal foregå gjennom kunnskapsbasert forvaltning og tverrsektorielt samarbeid. Med utgangspunkt i nettopp disse argumentene, ble prosjektet Fremmede arter langs E6, E14 og fylkesvegene i Nord-Trøndelag etablert. Nærmere studier av dette prosjektet avdekker en rekke verdivurderinger og -debatter. Denne masteravhandlingen viser at kunnskap spiller en sentral rolle med hensyn til hvorvidt vi oppfatter fremmede artene som et problem. Fremmedartprosjektet i Nord-Trøndelag illustrerer at biologisk mangfold kan oppfattes på ulike måter, og at dette får konsekvenser for hvordan naturen forvaltes. Stikkord: Fremmede arter, biologisk mangfold, sosial natur, naturforvaltningnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectFremmede arternb_NO
dc.subjectbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectsosial naturnb_NO
dc.subjectnaturforvaltningnb_NO
dc.titleNår pryd blir plage : en studie av håndteringen av fremmede arter i norsk miljøforvaltning konkretisert gjennom prosjektet Fremmede arter langs E6, E14 og fylkesvegene i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel