Show simple item record

dc.contributor.authorMikkelsen, Jørn Unonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:58:53Z
dc.date.available2014-12-19T11:58:53Z
dc.date.created2011-03-22nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier405308nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236650
dc.description.abstractOppgaven omhandler en beregning av Sjernarøy bru, som er en prefabrikkert spennarmert betongbru. Beregningene er gjort i Novaframe, og dimensjonert etter europeisk regelverk. Tegninger fra Skanska var grunnlaget for dimensjoneringen, og ble kontrollert mot det europeiske regelverket. Dette gav et sammenligningsgrunnlag for brua dimensjonert etter norsk regelverk, og etter europeisk regelverk. Det ble også grunnlag for en vurdering av denne typen bruer, som sjelden blir benyttet i Norge. Lastene påføres brua i forskjellige stadier. Egenlasten og spennarmeringen som bare spenner over hvert enkelt bruelement, påføres før elementene er støpt sammen. Nyttelasten og den gjennomgående spennarmeringen pålastes etter sammenstøping. I denne oppgaven har dette blitt løst ved å benytte byggefaser i Novaframe. Byggefase 1 er modellert med ledd mellom hvert bruelement, og kontinuitet mellom bruelement i byggefase 2. Resultatene av Novaframe beregningene blir da en summering av lastene fra hvert system. Kryp er ikke tatt hensyn til i disse beregningene, da en del av krypet vil skje før elementene blir satt på plass, og elementskjøtene er nært momentnullpunktene. Beregningene viser at brua er godkjent i henhold til det europeiske regelverket, bortsett fra et litt for stort moment i tverretningen. Elementskjøten er laget slik at den klarer å overføre nødvendig moment og skjærkrefter, både i brudd og byggetilstanden. Oppgaven har ikke hatt ett økonomisk perspektiv, og har heller ikke sett på søylene og fundamentene som også er prefabrikkert. Det er derfor vanskelig å si noe ut fra dette arbeidet om hvorfor det bygges så få slike bruer i Norge. Oppgaven kan konkludere med at de tekniske løsningene og det europeiske regelverket, ikke burde være noe hinder for å bygge flere og større prefabrikkerte bruer i Norge.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleBeregning og utførelse av en prefabrikert spennarmert betongbrunb_NO
dc.title.alternativeDesign and performance of a precast post-tensionend concrete bridgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record