Show simple item record

dc.contributor.authorMulac, Omarnb_NO
dc.contributor.authorTendal, Jørgennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:58:52Z
dc.date.available2014-12-19T11:58:52Z
dc.date.created2011-03-15nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier404023nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236646
dc.description.abstractMasteroppgavens formål er å kartlegge hvilke konsekvenser den nye prosjekteringsstandarden for betong, NS-EN 1991-1-1, vil medbringe når NS 3473 erstattes, fra og med mars 2010. Rapporten skal i tillegg til å omtale ulikhetene mellom standardene generelt, også illustrere de største forskjellene med enkle beregningseksempler for de vanligste konstruksjonsdelene, som bjelker, plater og søyler.Resultatene oppsummeres, diskuteres og konkluderes til slutt, for å gi et klart bilde av hvilke konsekvenser NS-EN 1992-1-1 medfører.Ikke alle deler av NS-EN 1992-1-1 er behandlet i denne rapporten. Det er fokusert på de mest vanligste lastvirkningene som aksialkraft, moment og skjærkraft. Samtidig som rapporten fokuserer på plasstøpte konstruksjoner av mer eller mindre enkel geometri. Slakkarmering og spennarmering har fått plass i rapporten, men sistnevnt bare i mindre grad og av overordnet karakter.Den viktigste forskjellen mellom de to standardene, som er årsaken til de fleste ulikhetene, er den nye materialfaktoren for armeringsstålet. Her gir Eurokode 2 en 9% høyere utnyttelse enn NS 3473. En annen endring som det er hvert å nevne er skjærkraftkapasitetsberegningen. Her er det gjort store endringer som i visse tilfeller kan ha store konsekvenser for enkelte konstruksjoner.Eurokodene er mer omfattende og dyptgående og minner mer om en håndbok, sammenlignet med NS3473. Den nye standarden inneholder nye regnemetoder, ulik notasjon og mange nye parametre.Bruken av disse endringene vil imidlertid ikke medføre drastiske kapasitetsavvik fra tidligere standard.Den største forskjellen ligger i selve beregningen og ikke i resultatet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleDimensjonering av betongkonstruksjoner etter NS 3473 og EUROKODE 2nb_NO
dc.title.alternativeDesign of concrete structures to NS 3473 and EUROCODE 2.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record