Show simple item record

dc.contributor.authorHallingbye, Danielnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:58:40Z
dc.date.available2014-12-19T11:58:40Z
dc.date.created2010-11-15nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier370133nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236584
dc.description.abstractI Fredrikstad er den nye Kråkerøybrua under oppføring som en firefelts klaffebru i stål,. Etter henvendelse fra Statens vegvesen er det etterspurt en utredning om mulighetene for å kunne ha brukt komposittmateriale istedenfor stål i klaffene. Oppgaven har vurdert komposittmaterialer etter bestanddelenes individuelle egenskaper og laminatets sammensatte egenskaper. Fiberorienteringens påvirkning på laminatet er forsøkt optimalisert etter lastbildet, og 9 konfigurasjoner av laminatet er benyttet i analysemodellen. Analyser av foreslåtte brudesign er gjort i elementberegningsprogrammet Abaqus© og mindre håndberegninger er gjort med beregningsprogrammet Matlab©. Lastmodeller etter Statens vegvesen sin Håndbok 185 er brukt for å kontrollere bruas statiske samt dynamiske integritet. Av 26 bru-konfigurasjoner oppfylte 5 Statens vegvesen sitt krav om maksimal nedbøyning. Bruene med en kombinasjon av karbonfiber og E-glassfiber ga best resultat, men karbonfiber andelen i brua var høy, 6 av 14 lag i laminatet var av karbon. Bruene som besto nedbøyningen ble analysert i bruddgrensetilstand der maksimale spenninger ble hentet ut. Etter oppgitt materialfastheter hadde kompositt materialet ingen problemer med dette. Bruene ble videre analysert for å påvise deres dynamiske egenskaper. Det ble påvist akseptable dynamiske egenskaper, godt innenfor akselerasjonskravet til Statens vegvesen på maksimalt 1 m/s2nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleAnalyse av vegbru i kompositt materialnb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of roadbridge in composite materialnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record