Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Garrett Newton
dc.date.accessioned2015-11-17T12:50:41Z
dc.date.available2015-11-17T12:50:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-326-0925-3
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360533
dc.description.abstractLegegjerningen har gjennomgått filosofiske og teknologiske forandringer i takt med samfunnet for øvrig. Praksis har endret seg dramatisk i løpet de siste 150 årene. Blodprøver, EKG, ultralyd, røntgen, CT, MR og gentesting har medført en betydelig bedring av vår diagnostiske treffsikkerhet, samtidig som vi diagnostiserer sykdommer på et tidligere stadium. Dessverre har den kliniske undersøkelsen vært offer for disse fremskrittene. Avansert bildediagnostikk foregår nå oftere på et rom langt unna pasienten, av leger som aldri har møtt eller kommer til å møte pasienten. Til tross for disse teknologiske fremskrittene viser obduksjonsstudier at det fremdeles gjøres store diagnostiske feil hos opptil 30% av pasienter. Dette kan være et resultat av fallende ferdigheter i klinisk undersøkelse. Lommeultralyd utført ved pasientens sengekant har potensiale til å snu denne trenden. Lommeultralyd gjør det usynlige synlig og lar den behandlende lege, som kjenner pasienten best, se med egne øyne hva som feiler pasienten der og da. Arbeidet består av 4 delstudier. Studie 1, 2 og 3 ble utført ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger, der nyinnlagte pasienter ble undersøkt med lommeultralyd av vakthavende lege. I Studie 1 undersøkte kardiologer, som er erfarne brukere av ultralyd, pasienter med lommeultralyd. Man fant godt samsvar med referansemetoden, både for mål på hjertets funksjon og anatomiske strukturer. I Studie 2 og 3 ble pasienter undersøkt av leger i spesialisering med varierende, men begrenset erfaring i ultralyd. Det ble funnet god til moderat samsvar med vurderingene gjort av erfarne kardiologer og med avansert utstyr. Ved bruk av lommeultralyd hos nyinnlagte pasienter fant man klinisk nytte hos 1/3 av pasientene (diagnosen endret, verifisert eller påvist viktig tilleggsdiagnose). I Studie 4 ble 30 medisinstudenter utstyrt med lommeultralyd i forbindelse med kliniske utplassering på sykehus. Studentene klarte å fremstille tilfredsstillende bilder hos mer enn 74% og stille riktig diagnose hos disse i over 93% av tilfellene. Studiene konkluderer med at lommeultralyd er lett å bruke. Videre gir undersøkelsen raske, pålitelige og nøyaktig svar som er av klinisk nytte for en stor andel av pasientene. Nytteverdien er imidlertid avhengig av brukerens ekspertise.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2015:134
dc.titlePoint-of-care pocket-size ultrasonography - bringing the diagnosis back to the bedsidenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record