Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVeka, Steinar Svartskuren
dc.date.accessioned2015-11-06T11:37:59Z
dc.date.available2015-11-06T11:37:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-326-0893-5
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359569
dc.description.abstractThis thesis is focused on how energy prices are formed and how they interact with each other. Understanding the price dynamics both within and between energy markets is particularly important for assessing the market efficiency and the risk associated with taking positions in the various markets. To obtain more knowledge about these issues, this thesis presents five papers on empirical modelling of the price, volatility, and correlation in and between the most important energy markets in the world. Essay 1 examines the price process of medium term forward contracts at the Nordic electricity market. The returns of these contracts are tested for linear and non-linear dependence and whether such dependence can be related to observable measures such as volatility and trading volume. In Essay 2 the time-varying dependency between contracts for Nordic and various European energy contracts is analysed. In Essay 3 the correlation between futures contracts for natural gas, gasoil, and crude oil are estimated using high-frequency data. The study examines empirically three widely used realized correlation methods and illustrates sensitivities in the results based on the choice of method. Essay 4 is focused on estimating and evaluating Value-at-Risk forecasts for oil futures. The study uses high-frequency data and examines the forecasting performance across sampling frequency used to calculate the volatility estimates. In Essay 5 a simple quantile regression model for forecasting Value-at-Risk is proposed. The model uses only observable measures of historical volatility and is easy to estimate in a spreadsheet.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen Denne avhandlingen tar for seg prisformasjon innen og samvariasjon mellom priser på finansielle energikontrakter. Forståelse for prisdynamikken innen enkelte markeder og mellom markeder er viktig for å kunne vurdere både markedseffisiens og risikoen knyttet til det å ta posisjoner i energimarkeder. På bakgrunn av et forsøk på å skaffe mer kunnskap innen dette feltet inneholder denne avhandlingen fem artikler som omhandler empirisk modellering av priser, volatilitet og korrelasjon i de mest betydningsfulle energimarkedene i verden. Artikkel 1 analyserer prisprosessen til terminkontrakter i det nordiske kraftmarkedet med mellomlang horisont. Daglig avkastningsdata for disse kontraktene er undersøkt for lineær og ikkelineær avhengighet, og hvorvidt eventuelle tegn til slik avhengighet kan ses i sammenheng med indikatorer på volatilitet og handelsvolum. Artikkel 2 tar for seg tidsvarierende korrelasjon mellom terminkontrakter for nordisk kraft og terminkontrakter for forskjellige energiråvarer i det europeiske markedet. Artikkel 3 omhandler korrelasjonsestimater for terminkontrakter på naturgass, gassolje og råolje, estimert ved hjelp av høyfrekvente data. Analysen fokuserer på tre mye brukte metoder for å estimere korrelasjon med høyfrekvente data og sensitiviteten i korrelasjonsestimatet knyttet til valg av metode. Artikkel 4 fokuserer på estimering og evaluering av «Value at Risk» prediksjoner for terminkontrakter for olje. Studien benytter høyfrekvente data og analyserer kvaliteten på prediksjoner knyttet til valg av tidsrom mellom observerte priser. Artikkel 5 foreslår en relativt enkel kvantilregresjonsmodell til estimering av «Value at Risk». Modellen benytter utelukkende observerbare mål på historisk volatilitet og estimeres med enkelhet i et regnearkprogram.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;
dc.relation.ispartofseries;2015:118
dc.titleEssays on price formation and risk assessment in energy marketsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel