Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBystrøm, Finn-Arild
dc.date.accessioned2015-11-06T10:08:22Z
dc.date.available2015-11-06T10:08:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359554
dc.description.abstractI denne masteroppgaven ser jeg på hvordan det er å være ny som leder i politiet. Avhandlingen tar utgangspunkt i hvordan den enkelte leder opplever å være ny, gjennom et nedenfra og opp-perspektiv. Det er laget fire forskningsspørsmål som hver for seg ga meg brikker i et mosaikkbilde i de ni intervjuene som ble gjennomført. Sammen med gjeldende teori, ga funnene svaret på problemstillingen: Hvordan er det å være ny som leder i politiet? Funnene i oppgaven gir grunn til å si at det oppleves svært positivt og betydningsfullt å gå fra å være medarbeider til å få en formell lederrolle i politiet. Rollen har gitt den enkelte stor frihet til å forme egen arbeidshverdag og mulighet til å kunne påvirke og ta beslutninger, samt få til endringer som man opplever som positive for organisasjonen. Det er også avdekket noen utfordringer og de er i hovedsak knyttet opp til den enkeltes leders opplevelse av politiorganisasjonens manglende motivasjon eller strategi for å finne og rekruttere de beste og mest motiverte lederkandidatene. Det er få ledere som vet hva som blir forventet av dem i rollen som leder, og det er liten oppfølging og kompetanseutvikling etter at man er ansatt. Formalkompetanse på ledelse er en akilleshæl i politiet. Det viser seg at det sjelden settes formalkrav til lederkompetanse for å bli leder, og 75 % av lederne i politiet har ingen formalkompetanse når de trer inn i en lederstilling. Det er i det store og hele realkompetansen som blir høyest verdsatt som den riktige kompetansen å ha som leder i politiet. Avhandlingen avdekker også klare indikasjoner på forskjellsbehandling utført av ledere innad i politiet. Ledere synes det er vanskelig å gripe an og bruke kultur som en aktiv del av sitt repertoar for ledelsesverktøy. Videre sliter politietaten med å oppfylle vedtak fra Stortinget som innebærer at etaten må endre seg for til enhver tid å inneha rett lederkompetanse for å møte utfordringene etaten står overfor. Funnene i avhandlingen tyder på at etatens fremherskende instrumentelle lederadferd og manglende formalkompetanse er noe av grunnen til at man ennå ikke har fått til endringene. Denne masteroppgaven viser at det er givende og meningsfylt å være ny som leder i politiet, men at det samtidig kan være en svært krevende rolle å ta på seg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleNy som leder i politiet : en kvalitativ studie om hvordan det er å være leder for første gang i politietatennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel