Show simple item record

dc.contributor.advisorMathisen, Hans Martin
dc.contributor.authorLie, Magnus
dc.date.accessioned2015-11-04T15:00:28Z
dc.date.available2015-11-04T15:00:28Z
dc.date.created2015-06-09
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13500
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359297
dc.description.abstractI bygningsindustrien blir det satt stadig strengere krav vedrørende energibruk og energieffektivitet. Samtidig er et godt inneklima viktig. Hybride mixed-mode løsninger er de siste årene lansert som et alternativ til mekanisk ventilasjon. Mesterfjellet skole er den nyeste ferdigstillingen i Larvik kommunes satsing på hybrid mixed-mode ventilasjon. Ved hjelp av en kontrollstrategi kombineres her vinduslufting med mekanisk ventilasjon. Skolen er brukt som case-studie i denne oppgaven og inngår som del av en vurdering av mixed-mode ventilasjonsløsninger i moderne bygninger. Det er blitt gjennomført målinger og simuleringer for evaluering av inneklima og energibruk. Målinger og simuleringer i et av skolens trinnrom tilsa at det var avvik i akseptabelt inneklima. Dette utartet seg i form av CO2-verdier over anbefalt grense på 1000 ppm, store deler av skoledagen. I tillegg gjorde kald tilluft fra vinduene med lufthastighet over anbefalt nivå at elevene med arbeidsstasjoner ved vindusrekken opplevde avvik i termisk komfort. Simuleringer viser dessuten at operativ temperatur i løp av året overstiger anbefalte maksimalverdier i flere timer enn hva som er akseptabelt. Simuleringer av energiforbruk viser mulighet for energibesparelse på 15,7 %, ved å benytte mixed-mode ventilasjon i stedet for mekanisk balansert ventilasjon. Samtidig viser simuleringen viktigheten av optimaliseringer av mixed-mode anlegget etter det er satt i drift. Et godt SD-anlegg er derfor nødvendig. Utendørs forurensning kan dessuten skape avvik i akseptabelt inneklima i mixed-mode bygninger. Problematikken i forbindelse med ubehag for pollenallergikere diskuteres i oppgaven. På beskrevet grunnlag menes det at potensielle gevinster ved bruk av mixed-mode ventilasjon med automatisk styrt vinduslufting ikke veier opp for potensielle ulemper. Vinduslufting som et tiltak for å forbedre termisk komfort er positivt, men dette bør kontrolleres av brukerne. I skoler og kontorbygninger kan avvik i akseptabelt inneklima i tillegg til å få store helsemessige konsekvenser, få store økonomiske konsekvenser i form av nedsatt produktivitet. Sykefravær og offentlige helseutgifter, samt dårligere læring, medfører dessuten negative samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvis man skal benytte mixed-mode ventilasjonsanlegg med automatisk vinduslufting, må det undersøkes og komme frem til designstandarder på hvordan man kan unngå trekk, samt hvordan redusere eksponering av pollen og andre luftforurensninger. Optimal plassering av vinduer for å unngå utendørs støy er også en forutsetning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergibruk og energiplanlegging, Energibruk i bygninger
dc.titleHybrid ventilasjon i moderne bygninger
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber167


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record