Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTukkensæter, Åsenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:54:16Z
dc.date.available2014-12-19T11:54:16Z
dc.date.created2011-02-28nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier400812nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/235907
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om fjellområdet Stampa på østsiden av Aurlandsfjorden mellomFlåm og Aurlandsvangen, og er en videreføring av feltarbeid og prosjektoppgave utført sommeren og høsten 2009 av undertegnede. Det har her blitt observert en rekke stabilitetsproblemer, og denne oppgaven har i hovedtrekk gått ut på å se på stabilitet i området både i form av kinematiske analyser og ved å lage numeriske modeller over et lengde profil sør for Joasete. I tillegg er feltdata i form av ruhet,sprekkeavstand og utstrekning for de fem hovedsprekkesettene og foliasjonen blitt sammenstilt. Man fant her ut at de ulike sprekkesettene i følge disse feltdataene har en sprekkeavstand og utstrekning i størrelsesorden 0,5 – 2 m. Det foreligger forholdsvis stor usikkerhet til disse verdiene da de hovedsakelig er gjort på øyemål. Spesielt er usikkerhet stor for JRC –verdiene, men man fikk her blant annet en JRC verdi på 8 for foliasjonen og 7 forsprekkesettet j3. Ut fra analysene i RSS-GIS for en friksjonsvinkel υ=28,27° viste nesten hele det kartlagte området mulighet for ustabilitet både i form av planutglidning og kileutglidning. For topplingvar det derimot området sør på Furekamben og østover mot Rupnafonni som skilte seg ut somustabilt område. Det var også dette området som skilte seg ut både for planutglidning,kileutglidning og toppling hvis man brukte aktiv friksjonsvinkel υa=53,75°. For de kinematiske analysene i DIPS ved lengdeprofilet var det ingen av gjennomsnittsplanene som viste ustabilitet. Derimot viste enkeltmålinger for foliasjonen og j3 mulighet for henholdsvis planutglidning og toppling. For de numeriske modellene i Phase2 der materialet var satt elastisk, fikk man ensikkerhetsfaktor over 1 i tørr tilstand og under 1 i vannmettet tilstand hvis foliasjonen og eventuelle glideplan og sprekker var lagt inn. Dette kan tyde på at området ikke er 100% vannmettet. For modellene der materialet var satt elastisk, fikk man en sikkerhetsfaktor over 1 både i tørr og vannmettet tilstand, noe som kan tyde på at de antatte glideplanene er stabile.Derimot viste et buet glideplan større ustabilitet enn et som var ført med foliasjonen heleveien frem til en tensjonssprekk. Til sammen viser disse analysene og modelleringene at området tilsynelatende er stabilt, menat det foreligger mulighet for ustabile partier.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for geologi og bergteknikknb_NO
dc.titleStability analysis of deformed rock at Flomsdalen in Aurland, Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for geologi og bergteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel