Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Martin
dc.date.accessioned2015-10-30T12:12:44Z
dc.date.available2015-10-30T12:12:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358749
dc.description.abstractFormålet med dette prosjektet er å vise hvordan en trener i norsk toppfotball, både verbalt og gjennom å fasilitere aktivitet, arbeider i spillsituasjoner på trening for å legge til rette for ferdighetsutvikling hos sine spillere. Gjennom å ta utgangspunkt i metodiske føringer fra Game Centered Approach (GCA) og læringsteoretiske perspektiver fra Dynamisk System Teori (DST), har en konkret trener på sitt respektive treningsfelt blitt studert. Dette med hensikt om å skaffe til veie praksisnære og konkrete eksempler på trenerpraksis som potensielt kan gi grunnlag andres metodiske praksis eller videre forskning. Den metodiske tilnærmingen for oppgaven har muliggjort en inngående undersøkelse av ett case, gjennom at trenerens praksis har blitt observert over en periode, samtidig som casets trener har blitt dybdeintervjuet omkring egen praksis på treningsfeltet både før og etter observasjoner. Denne tilnærmingen har gitt kunnskap om trenerens forståelse for fotballspillet, hvilke fasiliterende tiltak treneren bruker til å påvirke spillsituasjoner og hvordan treneren verbalt påvirker sine spillere i spillsituasjoner. Prosjektets analytiske tilnærming for å forstå trenerpraksis i spill har tatt utgangspunkt i rammeverket presentert i GCA. Denne tilnærmingen vektlegger spill som undervisningsform (Oslin & Mitchell, 2006), der spørsmålstilling er viktig for å skape taktisk refleksjon (Wright & Forrest, 2007). I tillegg skal betingelser for aktiviteten sørge for å lede spillerne mot ulike taktiske element for å fostre spillkompetanse (Thorpe & Bunker, 1997). Treneren forstår fotballspillet som et spill som betinges av medspill og motspill, der spillsituasjonen er styrende for handling og handlingsvalg. Trenerens syn på læring i fotball samsvarer med GCA i form av at treneren mener at læring skjer best i spill, og selv om andre tilnærminger også anerkjennes og brukes av treneren er det ikke de som er i fokus i dette prosjektet. Dette prosjektet viser treneren sin rolle som fasilitator av spillaktivitet gjennom hvordan treneren, ut ifra hva som er ønskelig å fokusere på i den enkelte øvelse og økt, bruker ulike exaggerations eller betingelser for å regulere aktiviteten. Treneren er aktiv i sin bruk av ulike banestørrelser, lagsinndelinger, mål og målplasseringer, korte og lange kamper, samt bruk av begrensinger som antall touch og overtall. Dette prosjektet viser at spillsituasjonen på en fotballtrening ikke bare begrenser seg til vanlig spill med likt antall, men kan inntreffe i mange ulike spillformer som gir muligheter for medspill og motspill, der trenerens intensjon med spillaktiviteten er styrende for hvilke rammebetingelser som ligger til grunn. Treners verbale rolle som spørsmålsstiller for å skape taktisk refleksjon er i liten grad observert på dette treningsfeltet. Prosjektets trener kan i stedet forstås som en forsterker og instruktør med ambisjoner om å, gjennom sin tilnærming, gi spillere kunnskaper og trygghet til å ta selvstendige taktiske handlingsvalg i spillsituasjoner. Selv om den metodiske tilnærmingen til treneren ikke nødvendigvis samsvarer med det teoretiske rammeverket, samsvarer ambisjonen om å legge til rette for taktisk forståelse og spillkompetanse. Videre forsking bør ta sikte på å undersøke i hvilken grad ulike metodiske tilnærminger kan fostre spillkompetanse, og potensielt se på om variasjoner i metodikk korresponderer ulikt med ulike spillere. Dette prosjektet har kun sett på treningsfeltet, og videre studier kan også søke og gi et mer helhetlig innblikk i trenerrollen da metodikk i både garderobe, kamp, en til en samtaler og spillermøter med video gikk tapt i oppgavens observasjoner, dog belyst noe gjennom intervjuer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleÅ lære fotball i spillet - en treners tilnærming til læring i spill : et kvalitativt studie av en norsk toppfotballtrener sitt pedagogsike arbeid i spillsituasjoner på treningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record