Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTollerød, Susanne Hulda
dc.date.accessioned2015-10-23T12:05:47Z
dc.date.available2015-10-23T12:05:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357929
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er endringskommunikasjon. Den belyser ansattes opplevelser av internkommunikasjon i forbindelse med organisasjonsendring og hvordan kommunikasjonsklima kan legge til rette for god fremtidig endringskommunikasjon. Teorien som er brukt er en blanding av kommunikasjonsteori og organisasjonsteori som er relevant for å belyse problemstillingen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en bedrift som nylig har vært igjennom en endring. Empiriske data er hentet fra fokusgrupper med bedriftens ansatte for å få innsikt i deres opplevelse av kommunikasjonen. Resultatene viser at planlagt og strategisk informasjon er viktig for de ansatte og deres psykososiale arbeidsmiljø – både informasjon om det organisatoriske grunnlaget for endringen og implikasjoner internt som angår de ansatte mer direkte. Åpen kommunikasjon er essensielt for å unngå rykter og usikkerhet, skape tillit og troverdighet. Medvirkning er sentralt for at ansatte skal kunne bidra i endringsprosessen og for at deres perspektiv skal kunne tas i betraktning av ledelsen i organisasjonsendringen. Dette er også sentralt i det generelle kommunikasjonsklimaet som ligger til grunn for god endringskommunikasjon. For dette spiller IKT en sentral rolle i form av tilrettelegging for enklere kommunikasjon, men avhenger av de ansattes bruk dersom den skal være et nyttig verktøy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKommunikasjon i omstilling : en undersøkelse av ansattes opplevelse av endringskommunikasjon og kommunikasjonsklimanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel