Show simple item record

dc.contributor.advisorMathisen, Hans Martinnb_NO
dc.contributor.authorBentsen, Martinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:52:26Z
dc.date.available2014-12-19T11:52:26Z
dc.date.created2014-09-11nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier746151nb_NO
dc.identifierntnudaim:10774nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/235660
dc.description.abstractFor å imøtekomme nåværende og fremtidige krav til termisk komfort, luftkvalitet og energibruk i næringsbygg, er det nødvendig å anvende en ventilasjonsløsning som har til hensikt å redusere luftmengden til det aktuelle behov i hvert enkelt rom. Når riktig luftmengde tilføres direkte dit til den del av et rom hvor det er behov for den, vil nødvendig luftmengde og energiforbruk bli vesentlig mindre, samtidig som krav til inneklima ivaretas. Dette prinsippet utnyttes ved behovsstyrt ventilasjon. Behovsstyrte ventilasjonsanlegg er blitt vanlig i TEK10-bygninger, og blir en forutsetning for å tilfredsstille kravene til passiv- og lavenergibygg, samt såkalte Zero Emission Buildings . Selv om det finnes gode eksempler på velfungerende behovsstyrte ventilasjonsanlegg i kontorbygninger, er det ifølge bransjen et gjentakende problem med trekk. Systemer som baserer seg på omrøringsventilasjon, krever at luften tilføres rommet med en viss impuls, slik at kastelengder står i forhold til rommets geometri. Imidlertid vil varierte ventilasjonsluftmengder endre de strømningstekniske egenskapene til tilluftsventilen, og følgelig vil luftstrømningen i rommet forandres. Dette kan medføre problemer med trekk. Hensikten med denne rapporten er å vurdere termisk og atmosfærisk inneklima ved behovsstyrt ventilasjon. Studiet tar for seg behovsstyrt ventilasjon ved bruk av enten aktive ventiler eller passive ventiler i kombinasjon med VAV-spjeld. Målinger er foretatt i laboratorium satt opp som et møterom med innblåsing fra tilluftsventiler plassert i tak. For å kvantifisere ulike klimaparametere, ble lufthastighet, lufttemperatur og luftkvalitet (CO2-innhold) målt på forskjellige steder i rommet, hovedsakelig i oppholdssonen. Ved å analysere måledataene, har ytelsen til ventilasjonsanlegget for varierende luftmengder blitt dokumentert ved hjelp av ulike tilluftsventiler. I tillegg er flere beregninger og forsøk foretatt for å studere temperatur- og hastighetsfordelingen langs en luftstråle, og for å fastlegge hvor avløsning fra tak skjer. Resultater fra dette studiet bekrefter at lufthastigheter, lufttemperaturer og konsentrasjonen av CO2 i prøverommet varierer ved behovsstyrt ventilasjon. Ulike tilførte luftmengder gir ulikt strømningsbilde i prøverommet både for passive og aktive ventiler.Resultatene viser at det er åpenbart mulig å få til et velfungerende system i samsvar med de studerte tilluftsventilene. Krav til inneklima og termisk komfort ble i de fleste tilfeller tilfredsstilt.Ved reduserte luftmengder, oppnår den aktive tilluftsventilen bedre ventilasjonseffektivitet. Dette er mest sannsynlig på grunn av høyere utløpshastigheter fra den aktive tilluftsventilen, og dermed bedre omrøringsevne.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.titleLuftmengders påvirkning på termisk komfort ved behovsstyrt ventilasjonnb_NO
dc.title.alternativeInfluence of Variable Airflow Rates on Thermal Comfort using Demand-Controlled Ventilationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record