Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMortensen, Nina
dc.date.accessioned2015-10-13T11:39:19Z
dc.date.available2015-10-13T11:39:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356088
dc.description.abstractSeksualitet er en svært viktig del av livet og har en klar sammenheng med menneskets helse og velvære, også for personer med utviklingshemming. Opplæring i temaet kropp og seksualitet er avgjørende for at helsa til mennesker med utviklingshemming skal kunne ivaretas på en god måte, da vi vet at de ikke automatisk tilegner seg denne kunnskapen selv. Hensikten med denne studien har vært å belyse hvilke opplevelser og erfaringer fagpersoner som jobber i skole og helsesøstertjenesten har av opplæringstilbudet som blir gitt til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming innen temaet kropp, identitet og seksualitet. For å belyse dette temaet ble det gjennomført åtte kvalitative intervjuer med helsesøstre og pedagogisk personale i ungdoms- og videregående skole. Funnene i undersøkelsen indikerer at det finnes få føringer på området ut over de generelle, og at det derfor er av stor betydning at temaet seksualitet nedfelles i den enkeltes sakkyndighetsvurdering, individuell opplæringsplan og individuell plan. Informantene tenker at undervisningen skulle vært satt i system, gjerne som et eget fag i skolen. Dette for å sikre at alle får tilrettelagt undervisning på området. Funnene viser en holdning om at denne undervisningen bør starte så tidlig som mulig, da den er viktig både for ungdommenes seksuelle helse og for forebygging og avdekking av overgrep. Undervisningen fokuserer i stor grad på å lære ungdommene å sette grenser for seg selv og å respektere andres grenser. Informantene opplevde at viktige elementer i undervisningen var å skape en god relasjon til ungdommen som en forutsetning for læring. Korte sekvenser, flere gjentagelser, undervisning på rett nivå og tilgang på tilpasset materiale ble ansett som betydningsfullt. Det var vanskelig for informantene å vite om målene med undervisningen ble nådd. Få brukte formelle kartleggingsredskaper til bruk i evalueringen. Informantene var opptatte av at opplæring på området seksualitet er et felles ansvar som forutsetter et godt samarbeid mellom alle arenaer ungdommen befinner seg på. Foreldre har behov for støtte på dette området og en god dialog med foreldrene kan bedre læringsutbytte for ungdommen. Flere av informantene opplevde seg alene om undervisningen, og ønsket faglig påfyll og andre fagfolk å diskutere og utveksle erfaringer med.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOpplæring i temaet seksualitet til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming : en kvalitativ studie av fagpersoners opplevelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel