Show simple item record

dc.contributor.authorStrugstad, Tonje
dc.date.accessioned2015-10-13T11:36:08Z
dc.date.available2015-10-13T11:36:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356086
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet i samarbeid med forskningsprosjektet «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor i Sør-Trøndelag». Prosjektet er et av flere samarbeidsforsøk under det nasjonale forskningsprosjektet «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor». Prosjektet blir finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Problemstillingen for denne oppgaven er «hvordan kan Jobbhusets kurs for unge arbeidsledige bidra til å skape motivasjon og endring for deltagerne ved bruk av gruppemetoder?». Derfor tar oppgaven utgangspunkt i fem kvalitative intervju med deltagere fra Jobbhuset som er et NAV-tiltak rettet mot unge arbeidsledige i Trondheim. Informantene har samtlige vært deltagere ved tiltaket som omtales som «kurset». Kurset er en gruppe for unge arbeidsledige og drives ved hjelp av gruppemetoder og teorier fra sosialt arbeid. Kurset har flere likhetstrekk med selvhjelpsgrupper da det er et sterkt fokus på empowerment, mestring og gjensidig hjelp. Jeg har i denne oppgaven sett på tematikk rund det å være arbeidsledig og arbeidets betydning. Jeg har også valgt ut noen sentrale gruppemetoder som har lagt grunnlaget for analyse av intervjuene i denne oppgaven. Et av mine hovedfunn er opplevelsen av å ikke være alene og det innebærer blant annet at deltagerne fant trygghet i det å være med andre i samme situasjon. Denne tryggheten forplanter seg videre i en god dynamisk gruppe. Videre opplever deltagerne at aktivitet og «det å komme i gang» er svært viktig. Det å ha noe å gå til og å ha aktivitet i hverdagen kan bety økt livskvalitet og sosialisering som igjen er betydelige faktorer for å fungere i arbeidslivet. Videre kan kurset bidra til den helt nødvendige tankeprosessen som må skje for at arbeid og aktivitet skal bli en realitet. Kurset har fokus på refleksjon og deltagerne utvikler fremtidsplaner av dette. Et særlig viktig funn er den personlige veksten deltagerne opplever i form av forbedret selvbilde og selvtillit. Gruppen som helhet kan påvirke individene med sosialisering, samholdsopplevelse og positive tilbakemeldinger. Det å oppleve at man bruker dagene sine på verdifull aktivitet er også viktig for den enkeltes selvbilde. Uten godt selvbilde kan man oppleve det som vanskelig å søke på eller komme i jobb. Som jeg opplever det utvikles selvtilliten og selvbildet hos deltagerne slik at de ser for seg en ny hverdag de kan mestre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleJobbhuset : et NAV-tiltak for motivasjon og endring for unge arbeidsledige med gruppemetoder som hjelpnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record