Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersson, Henrik
dc.contributor.advisorChristiansen, Marielle
dc.contributor.authorHusø, Signe Marie
dc.date.accessioned2015-10-06T11:30:19Z
dc.date.available2015-10-06T11:30:19Z
dc.date.created2015-06-26
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12972
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353031
dc.description.abstractSykehus står i dag ovenfor et økende press på effektivitet og kostnadsbesparelser. For å øke effektiviteten og redusere kostnadene uten å påvirke kvaliteten på pasientbehandlingen, er sykehus avhengig av god planlegging. I denne oppgaven presenteres <>. Problemet omhandler genereringen av operasjonstimeplaner for planlagte pasienter. Målene har vært å generere operasjonstimeplaner som reduserer kostnader knyttet til bruk av ressurser og antall utsatte pasienter. Målene inkluderer også rask behandling av ankommende ikke-planlagte pasienter. En grunnleggende blandet heltallsmodell (Basismodellen) og fire apriori kolonnegenereringsmodeller er presentert for å løse problemet. I tillegg presenteres fem modeller for generering av kolonner til apriori kolonnegenereringsmodellene. Akuttpasienter inkluderes ved å jevne ut avslutningstidspunketet for planlagte pasienters operasjoner. Basismodellen og to apriori kolonnegenereringsmodeller er implementert og testet for å bestemme hvilken modell som er best for løsningen av <>. Testene gir ikke grunnlag for å si at noen av modellene presterer best i løsningen av problemet. Modellene for generering av kolonner til apriori kolonnegenereringsmodellene har vist seg å være både tidkrevende og begrensende for problemstørrelsen som kan løses. På grunnlag av dette ansees Basismodellen som den beste av modellene for generering av operasjonstimeplaner. Testene av Basismodellen viser at modellen løser problemer med 20 minutters tidsdiskretisering og 10 pasienter til optimalitet. Gode løsninger genereres for instanser med opp til 20 pasienter. For større instanser reduseres kvaliteten av løsningene. Målfunksjonen i modellene viser seg å være flat, som antyder et stort løsningsområde med mange jevngode løsninger. Problemspesifikke analyser viser at spesialismespesifikke resurser har stor innvirkning på problemet. Høyere grad av felles ressurser gir bedre utnyttelse av ressursene. Samtidig gjør økt grad av frihet at problemene blir vanskeligere å løse. Analysen viser at inkluderingen av ikke-elektive pasienter har størst innvirkning på små problemer der relativt lave antall pasienter og rom per spesialisme gjør det vanskelig å spre avslutningstidspunktene for elektive pasienters operasjoner. Å tillate bruk av overtid viser seg å ha stor innvirkning på kvaliteten av operasjonstimeplanene som genereres. En liten økning i overtid gir relativt store forbedringer i løsningene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse
dc.titleDet Daglige Operasjonstimeplanproblemet - Beslutningsstøtte for generering av daglige operasjonstimeplaner for elektive pasienter
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber147


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel