Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIngvaldsen, Jonas Alexander
dc.contributor.authorBorander, Aleksander L-H
dc.date.accessioned2015-10-06T11:30:17Z
dc.date.available2015-10-06T11:30:17Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13212
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353028
dc.description.abstractInnovasjon og hvordan man kan utføre dette på en god måte er et veldig aktuelt tema både i teorilitteraturen og i pressen. Spesielt hvordan offentlige bedrifter mislykkes med store, innovative prosjekter vies mye plass. Det å undersøke hvordan en organisasjon i offentlig sektor opplever utfordringer knyttet til innovasjon er derfor svært interessant. Denne oppgaven tar for seg hvordan case-bedriften Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS opplever utfordringer forbundet med kombinasjonen av inkrementell og radikal innovasjon. De har selv opplevd utfordringer knyttet til å levere resultater ved store prosjekter. Først i oppgaven gås igjennom hva som forstås med innovasjon i litteraturen og hvilke forskjellige former som finnes. Videre presenteres hva som menes med ambidekstri og hvorfor det er et svar på hvordan man kan kombinere forskjellige innovasjonsformer. Det listes opp strukturell, kontekstuell og sekvensiell ambidekstri som eksempler. Videre presenteres teori som lister opp noen forskjeller mellom privat og offentlig sektor. Videre gis det et sammendrag av hva offentlig sektor som kontekst har å si for innovasjonssituasjonen til en organisasjon. Deretter presenteres det data fra case-firmaet som analyseres og sammenlignes opp mot gjeldende teori innenfor området. Det blir her identifisert 8 utfordringer som case-firmaet har med innovasjon og kombinasjonen av innovasjonsformer. Deretter gjøres det en diskusjon på hvordan case-firmaet kan løse de nevnte utfordringene best mulig, før det generaliseres for hele offentlig sektor og innovasjonssituasjonen generelt. Til slutt gis en konklusjon som sier at case-firmaet opplevde følgende utfordringer knyttet til innovasjon: uklar eier- og kundestruktur, politisk påvirkning parallelt med innovasjon, krav til konsensus blant uavhengige aktører, overflødig inkrementell innovasjon, ikke-finansielle incentiver for innovasjon, nedprioritering av radikal innovasjon, usikkerhet blant de ansatte og krav til prioritering blant ledelsen. Disse blir så foreslått løst med følgende punkter: utfør radikal og inkrementell innovasjon samtidig, oppretthold strukturen fra OU-prosessen, oppretthold den politiske regelverksjobbingen, jobb politisk for å få styringsrett over PRK-ene, skaff oversikt over alle interessenter og incentiver. 
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse
dc.titleUtfordringer ved innovasjon i en tjenesteytendebedrift i offentlig sektor - En studie av innovasjonssituasjonen i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber112


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel