Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWidding, Lars Øystein
dc.contributor.authorJohnsrud, Jens-Martin
dc.date.accessioned2015-10-06T11:30:11Z
dc.date.available2015-10-06T11:30:11Z
dc.date.created2015-08-13
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:14082
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353006
dc.description.abstractDenne oppgaven studerer unge entreprenører og identifiserer årsaker til at de velger entreprenørskap som karrierevei. Det er gjort et litteraturstudie i emnene motivasjon, nettverk, self-efficacy og entreprenøriell self-efficacy (ESE). Det er gjennomført et empirisk studie gjennom dybdeintervjuer med fire unge entreprenører som har startet vekstbedrifter. Deres svar er analysert opp mot funn i litteraturen. Tidligere forskning tar først og fremst for seg et av de fire nevnte emnene i hvert enkelt studie og har identifisert suksesskriterier og personlige egenskaper for entreprenørskap. Det er generelt mangel på empiriske funn i forskning på årsaker til entreprenørskap. Denne oppgaven ser på en sammenstilling av motivasjon, nettverk, self-efficacy og ESE. Flere forskere (Chen, Green & Crick, 1998; McGee, Peterson, Mueller & Sequeira, 2009; Zhao, Seibert & Hills, 2005) argumenterer for ESE modellen og anser dette som en god indikator for individers intensjoner for oppstart. I denne oppgaven er det gjort funn som viser at ESE er viktig for suksess med gjennomføring av entreprenørskap som sammenfaller med Lucas et al. (2009) sine funn, men at generell self-efficacy, motivasjon og sosialt nettverk har større betydning når det gjelder unge personers intensjoner og ønsker om å starte egen bedrift. Personlig motivasjon knyttet opp mot motivasjonsfaktorer for entreprenørskap er essensielt for å iverksette en sirkulær prosess (fig 1.) som utvikler og styrker individets ønske og ferdighet til å bli en suksessfull entreprenør. Motivasjon, self-efficacy, nettverk og ESE har synergier i forhold til hverandre som gir videreutvikling i den sirkulære prosessen. ESE og evne for suksess med entreprenørskap styrkes gjennom erfaring og læring om entreprenørskap. Entreprenøren er ansett som den viktigste ressursen i oppstarten av et selskapet og flere suksessfulle entreprenører vil føre til flere selskaper, økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. Det er en felles forståelse blant politikere, utdanningsinstitusjoner og andre interessenter om økt fokus på entreprenørskap og oppstart av flere selskaper i Norge kan føre til verdiskapning og fremtidig vekst i den norske økonomien. En bevisstgjøring av funnene i dette studiet og en implementering av den sirkulære prosessen i utdanning for entreprenørskap kan føre til at flere studenter starter bedrift. Bruk av funnene gjennom virkemiddelapparat for entreprenørskap kan også føre til at andre unge potensielle entreprenører tar de nødvendige stegene for å bli suksessfulle entreprenører.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectNTNUs Entreprenørskole
dc.titleHva er utslagsgivende faktorer for at unge personer velger å bli entreprenører?
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber87


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel