Show simple item record

dc.contributor.advisorThorolfsson, Sveinn T
dc.contributor.authorGrønvold, Svein Erik Helland
dc.date.accessioned2015-10-05T15:01:17Z
dc.date.available2015-10-05T15:01:17Z
dc.date.created2015-07-20
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13363
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2350529
dc.description.abstractSammenlignet med spillvann, ses gjerne overvann på som relativt rent. Ved separering av ledningsnett kan derfor overvann noen ganger slippes urenset ut i resipienten. Det er likevel slik at overvann inneholder en rekke forurensninger. Spesielt veivann og vann fra tett befolkede områder bør ofte ikke slippes urenset ut. First flush er et fenomen som innebærer at den første delen av avrenningen er mer forurenset enn den påfølgende da akkumulerte forurensninger, både på overflaten og i ledningsnettet vaskes av. Særlig i fellessystemer og CSO-er kan det observeres en first flush~\citep{Hvit10}. Dette kan være pga. akkumulerte faststoffer fra spillvannsstrømmen, så vel som forurensninger fra overflaten. Ofte vil disse akkumulerte faststoffene fra spillvannet yte et vesentlig bidrag til first flush~\citep{Hvit10}. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvor stor den teoretiske first-flush-effekten er i overvannssystemer uten bidrag fra spillvann. Dette skal gjøres ved bruk av modelleringsverktøyet Mike Urban på generelle urbane nedbørsfelt, samt ved hjelp av en Excel-modell som er utviklet som en del av denne oppgaven. Det har ikke blitt påvist noen tydelig first-flush-effekt i de simuleringene som er gjennomført i denne oppgaven.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vannforsynings- og avløpsteknikk
dc.titleForurensninger i overvann og datasimuleringer av first flush - Modellering av forurensningskonsentrasjoner i overvann gjennom en nedbørshendelse
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber74


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record