Arkivet vil være nede ca. kl. 21-23 pga. sikkerhets-oppgraderinger av programvaren. Vennligst avslutt evt. registrering før det.

Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøseggen, Rasmus Znb_NO
dc.contributor.advisorHalvarsson, Johannb_NO
dc.contributor.authorFjermeros, Lucy Kongevoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:49:59Z
dc.date.available2014-12-19T11:49:59Z
dc.date.created2013-01-18nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier589679nb_NO
dc.identifierntnudaim:8399nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/234998
dc.description.abstractDet nye Sparebankkvartalet i Trondheim ble tatt i bruk høsten 2010 og er satt opp av Sparebank 1 SMN (Sparebank Midt-Norge). I tillegg til å ha et energisparende bygg, var målet å oppnå meget godt inneklima i lokalene for å fremme trivsel og helse blant de ansatte. HR-avdeling har hatt løpende kontakt med brukerne av bygget for å registrere hvordan opplevelsen i nytt bygg har vært. Mange av brukerne er fornøyde med de nye omgivelsene, men en del har problemer med at temperaturen er for lav, som arbeidsdagen negativt. NTNU har i samarbeid med Sparebank 1 SMN foretatt beregninger og bekreftet at løsningen med eksponert betong, datagulv og fortrengningsventilasjon var mer energieffektiv enn en konvensjonell ventilasjonsløsning i himling med omrøring. Denne masteroppgaven dokumenterer inneklimaet og kartlegger hvordor brukerne synes det er for kjølig, i tillegg til at et uttrykk for den termiske massens påvirkning av lufttemperaturen er funnet. Mye av arbeidet ligger i valg av måleparameter, måleutstyr,samt finne ut hvilke parameter som er representative for evaluering av inneklimaet. Måleparametrene som ble valgt ut som representative for inneklima, var operativ temperatur, lufthastighet, lufttemperatur, luftmenge og CO2-nivå.På grunn av manglende måleutstyr ble det ikke gjennomført målinger av den operative temperaturen. Det ble heller ikke gjennomført målinger av luftmengden. Det ble besluttet å bruke verdier på luftmengden fra sentral driftskontroll(SD)-anlegget ved evaluering av inneklimaet.Første måling bidro til etablering av et uttrykk for den termiske massens påvirkning på lufttemperaturen pr. meter. Termoelementer ble benyttetfor å måle overflatetemperaturen til betongen i plenumet, samtidig som lufttemperaturen inn og ut av plenumet ble registrert med utstyr fra TinyTag. Differansen mellom temperaturen inn i plenumet og temperturen ut av plenumet ble estimert til 3,5°C, og temperaturøkningen på tilluften i plenumet pr. meter ble estimert til 0,22 °C /m. Den store temperaturdifferansen kan føre til variasjoner av tilluftstemperaturen over kontorlandskapet.En sammenligning av CO2-nivået fra SD-anlegget ble gjort med resultat fra målinger gjennomført med en datalogger fra Kimo, tatt i arbeidssone E3. Deretter ble plassering av givere i landskapet undersøkt, for å se om de var representative for CO2-konsentrasjonen i kontorlandskapene. Plasseringen viste seg å være tilfredstillende og giverne er ikke i veien for brukerne. De måler rett verdi på CO2-konsentrasjonen i rommet, og de får med seg variasjonene i løpet av dagen. Evalueringen av inneklimaet ble basert på lufttemperaturen istedetfor den operative temperaturen, hvor det ble antatt at overflatetemperaturene i landskapet var normale.Gjennomsnittsverdien på lufttemperaturen i kontorlandskapet er innenfor akseptabelt område, 21-23,5°C, i løpet av dagen. Resultater fra spørreundersøkelsen viser at brukerne er mer fornøyde med temperaturen etter lunsj, men det er likevel et ønske om økt temperatur i lokalet gjennom hele dagen. Mindre nattkjøling av den termiske massen, kan gi en høyere tilluftstemperatur til kontoret på begynnelsen av dagen og dermed imøtekomme ønsket om en høyere tempertur i landskapet.Den maksimale lufthastigheten målt under første måling under et skrivebord i landskapet, var til tider helt oppe i 0,25 m/s i høyden 0,6 m. Det maksimalt forventede antall misfornøyde på 14,25 %, ved målinger i høyden 0,6 m over gulvet under et skrivebord. Turbulensintensiteten var ikke målt, men ble satt til 40 %. For en fullverdig konklusjon burde man måle strålingen fra overflater i landskapene, for å se om det er noe mer enn trekk som kan resultere i at brukerne synes at det er kaldt. Noen av ventilene er plassert relativt nærtbrukerne, og en ny plassering av ventilene bør vurderes. Kommentarer om trekk fra avvtrekksventilen ovenfra og ned på brukerne har ikke blitt undersøkt nærmere, men dette kan være en faktor som øker ubehaget hos brukerne. Luftmengden er innenfor tillatt grense gitt av tek10, det samme gjelder CO2-konsentrasjonen, som holder seg under 900 ppm.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:8399no_NO
dc.subjectMTENERG energi og miljøno_NO
dc.subjectEnergibruk og energiplanleggingno_NO
dc.titleEvaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjonernb_NO
dc.title.alternativeEvaluation of Indoor Climate and Energy Use in a New Bank Building with Advanced and Innovative Climate Installationsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber146nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel