Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKolsaker, Kjellnb_NO
dc.contributor.authorHøgalmen, Linn-Mari Valakernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:49:47Z
dc.date.available2014-12-19T11:49:47Z
dc.date.created2012-11-10nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566975nb_NO
dc.identifierntnudaim:8264nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/234941
dc.description.abstractSammendrag Trusselen tilknyttet til globale klimaforandringer er en av nåtidens største utfordringer, og den største miljømessige, sosiale og økonomiske trusselen verden står ovenfor. Ved å anvende husdyrgjødsel for produksjon av fornybar energi i form av biogass, kan utslippene av drivhusgasser reduseres, på samme tid som lokale ressurser utnyttes på en bærekraftig måte. I denne masteroppgaven har et Excel-basert verktøy blitt utviklet for å beregne transportkostnader, gjødsel – og biogasspotensiale, samt kostnader for råbiogassproduksjon, oppgradering og komprimering av biogass på Ørland. Gjødsel – og biogasspotensiale på Ørland er beregnet til henholdsvis 47 815 tonn/år og 22,87 GWh/år. Og ved bruk av Geografisk Informasjonssystem (GIS) er det funnet optimal plassering for anlegget. Vektet gjennomsnittsavstand i luftlinje fra gårdene til anlegg er beregnet, og basert på denne overordnede analysen er det forutsatt at alle de 65 gårdene på Ørland kan bidra på et stort fellesanlegg, hvor gjødsel og biorest vil bli transportert med lastebil. Totalenhetskostnad for råbiogassproduksjon, oppgradering og komprimering er beregnet til 39,9 øre/kWh. Etablering av et stort fellesanlegg på Ørland er, i teorien, et lønnsomt prosjekt. Et mulig bruksområde for den produserte biogassen er å forsyne gassbusser i Trondheim med komprimert biogass (CBG), hvor biogasspotensialet fra Ørland har mulighet til å forsyne 64 busser per år. CBG vil bli transportert til sluttbruker ved bruk av tankbil. Klimaeffekt ved å gå fra konvensjonell gjødselhåndtering til biogasshåndtering er 2845 tonn CO2-ekvivalenter/år, som inkluderer utslipp ved transport, gjødselhåndtering og overgang fra dieselbusser til gassbusser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:8264no_NO
dc.subjectMTENERG energi og miljøno_NO
dc.subjectVarme- og energiprosesserno_NO
dc.titleOptimalisering av et biogassanleggnb_NO
dc.title.alternativeOptimization of a Bio Gas plantnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber153nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel