Show simple item record

dc.contributor.advisorYtrehus, Tornb_NO
dc.contributor.authorVrålstad, Eivindnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:47:08Z
dc.date.available2014-12-19T11:47:08Z
dc.date.created2011-10-20nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier450288nb_NO
dc.identifierntnudaim:6743nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/234486
dc.description.abstractMed inspirasjon frå lekkasja etter «Deepwater Horizon»/Macondobrønnulukka i2010, er det foreslått og modellert eit nytt system for innfanging og oppsamlingav olje rett frå brønnhovudet ved lekkasje på store havdjup. Dette systemetbestår av eit stigerøyr som er senka frå eit farty ned på lekkasjestaden, med einoppsamlingskuppel i nedre enden. Systemet blir tetta ved å påføre eit lågare indretrykk i denne kuppelen enn det hydrostatiske havbotntrykket, slik at koplingamellom kuppelen og havbotnen blir hydrodynamisk foresgla.Denne modellen, som også innheld ein grov modell for heile brønnen, gjennomgårdatasimuleringar, kor han er diskretisert med karakteristikkmetoden.Alle simuleringane er i 1D, einfase. Det er lagt hovudvekt på oppstarten avsystemet. Som plattform for datasimuleringane er MATLAB nytta, og alle simuleringarer gjort på ei 64-bits bærbar datamaskin.Det viser seg at den vanskelegaste delen av oppstarten er tida frå strøyminga istigerøyret er stilleståande, til trykket i oppsamlingskuppelen synk under brønnhovudtrykket,slik at dei to systema blir eitt. Ei løysing på dette ser ut til å vereein sakte, liten, ikkjelineær senking av stigerøyrets topptrykk i to steg, først tilforsegling og samanslåing er oppnådd. Etter dette blir systemet meir medgjørleg,og kan enkelt påførast kva sluttrykk ein treng for å få oppsamlingskuppelen til åsetje seg i havbotnen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:6743no_NO
dc.subjectMTENERG energi og miljøno_NO
dc.subjectVarme- og energiprosesserno_NO
dc.titleKontroll av oljeutslipp frå havbotn: Control of Oil Spill at Sea Bednb_NO
dc.title.alternativeControl of Oil Spill at Sea Bednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record