Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogstad, Per-Ågenb_NO
dc.contributor.authorMidtgård, Roy-Andrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:46:34Z
dc.date.available2014-12-19T11:46:34Z
dc.date.created2011-09-05nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier438703nb_NO
dc.identifierntnudaim:6216nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/234320
dc.description.abstractEffekt av overflateruhet på diffusorstrømningMasteroppgave av Roy-Andre Midtgård, med veileder professor Per-Åge Krogstad.Formålet med dette prosjektet er å studere effekten av overflateruhet på et turbulent grensesjikt utsatt for en motvirkende trykkgradient. For å gjøre dette studeres det nedre grensesjiktet i en diffusorstrømning. To strømningstilfeller undersøkes og sammenlignes. I det ene tilfellet er bunnen av diffusoren glatt og jevn. I det andre tilfellet er bunnen dekket med periodiske ruhetselementer. Arbeidsverktøyet i dette studiet er numeriske beregningsverktøy, CFD. Programmene ANSYS Gambit/Fluent benyttes [1].Ved bruk av turbulensmodellene k-ϵ, k-ϵ RNG, standard k-ω og k-ω SST er det funnet konsistente resultater. Disse sammenlignes med forsøksresultater fra dr. Ing rapporten til Per Egil Skåre [2]. Simuleringsresultatene korrelerer til dels godt med forsøksresultatene, men de oppfyller i motsetning til Skåre ikke kravene til likevekt av turbulent produksjon og dissipasjon i grensesjiktet. Turbulensmodellene k-ϵ RNG og k-ω SST benyttes på det andre strømningstilfellet, og resultatene vurderes mot resultatene fra det første strømningstilfellet. Simuleringsresultatene fra k-ω SST indikerer en global separasjon av strømningen i grensesjiktet. Simuleringsresultatene fra k-ϵ RNG indikerer imidlertid ikke global separasjon. Skalert med indre variable finnes stigningstallet i det overlappende området til 0.54, altså 29 % høyere en von Kàrmàn konstanten på 0.418. Forflyttningen ned langs u+-aksen finnes til verdier mellom 12 og 15. Felles for simuleringsresultatene i strømningstilfelle 2 er det at ingen av dem oppfyller kravene til likevekt. Noe av årsaken til de nevnte avvikene mellom turbulensmodellene kan skyldes tilnærmelser i turbulensmodellene eller numerisk diffusjon. Det er også en mulighet for at trykkgradienten i diffusoren ikke er sterk nok til å danne likevekt gjennom måleområdet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:6216no_NO
dc.subjectMTENERG energi og miljøno_NO
dc.subjectVarme- og energiprosesserno_NO
dc.titleEffekt av overflateruhet på diffusorstrømningnb_NO
dc.title.alternativeEffect of surface roughness on the flow in a diffusornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber161nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel