Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanssen, Sten Olafnb_NO
dc.contributor.advisorHalvarsson, Johannb_NO
dc.contributor.advisorMathisen, Hans Martinnb_NO
dc.contributor.authorAlsaker, Sveinungnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:46:13Z
dc.date.available2014-12-19T11:46:13Z
dc.date.created2011-06-27nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier426900nb_NO
dc.identifierntnudaim:3609nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/234198
dc.description.abstractI denne oppgaven er det sett på hybride prosedyrer og prosjektering av mekanisk balansert ventilasjon, samspillet mellom bygning og ventilasjonsløsning, samt tilstedeværelse og reguleringsfunksjonalitet for et behovsstyrt bygg. Til slutt er det gjort forenklede energisimuleringer for å finne potensialet ved konvertering fra ventilasjon med konstant luftmengde til behovsstyrt ventilasjon. Integrert planlegging synes å kunne påvirke energiforbruket til behovsstyrte ventilasjonsanlegg. Dette vil være viktig for behovsstyrte anlegg med stor grad av termisk kontroll. Potensialet ved behovsstyrt ventilasjon er avhengig av tilstedeværelsen og bruksmønsteret på bygget. Tilstedeværelse på et kontorbygg ble derfor analysert over en periode på cirka 45 dager. Tilstedeværelsesdata fra 86 cellekontor og 8 møterom ble logget sammen med ulike reguleringsparametere fra utvalgte rom. Gjennomsnittlig tilstedeværelse for rommene var rundt 70 % mellom klokken 09:00 og 16:00. Loggdataene viste at man kunne ha tilfeller med opptil 30 % tilstedeværelse klokken 20:00, men gjennomsnittlig tilstedeværelse på dette tidspunktet lå rett under 10 %. Som følge av høy tilstedeværelse på kvelden antas det at et sammenlignbart CAV-anlegg måtte hatt en driftstid fra 07:00 til 21:00. Forenklede simuleringer av et enkelt cellekontor med nevnt tilstedeværelsesprofil antydet at DCV-installasjon på cellekontor vil være lønnsomt, sammenlignet med et CAV-anlegg uten nattsenkning. Simuleringen antydet en besparelse på 30-50 % av viftebruken for cellekontor og 45 % besparelse av energiforbruk til lys. Programmet har imidlertid store begrensninger og vurderes som lite egnet til simulering av behovsstyrt ventilasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:3609no_NO
dc.subjectMIENERG energibruk og energiplanleggingno_NO
dc.subjectVarme- og energiprosesserno_NO
dc.titleBehovsstyrt og behovstilpasset klimatisering - energibruk og inneklimanb_NO
dc.title.alternativeDemand controlled ventilation systems for energy efficiency and good indoor climatenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel