Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStene, Jørnnb_NO
dc.contributor.authorOlsen, Øyvindnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:46:12Z
dc.date.available2014-12-19T11:46:12Z
dc.date.created2011-06-27nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier426887nb_NO
dc.identifierntnudaim:5267nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/234183
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er det sett på mulighetene for å kombinere bergvarmepumpe og solfangere i yrkesbygg.Det er i første del av oppgaven gjort et litteraturstudium på yrkesbygg, solfangersystemer og grunnvarmebasert varmepumpesystem. Typiske trekk og viktige komponenter er presentert og vurdert mot et kombinert oppvarmingssystem med bergvarme og solfangere.Videre er det analysert tre typiske muligheter for å kombiner solfangere og bergvarmepumpe; solfanger som kun varmer tappevann, solfanger som lader energibrønn og /eller leverer varme til fordamper og på et integrert system hvor solfangervarme kan benyttes til tappevannsoppvarming, tilbakeføring av varme til energibrønn eller til romoppvarming. I siste del av oppgaven er det utført simuleringer med dataprogrammet Earth Energy Designer 3.0 (EED) på et kontorbygg og et hotell. To ulike oppvarmingssystemer som kombinerer solfangere og bergvarmepumpe ble simulert og sammenlignet med et referansesystem med bergvarmepumpe uten solfangere. Oppvarmingsløsningene som ble valgt var bergvarmepumpe og solfanger som produserer varmt tappevann, og bergvarmepumpe sammen med solfanger som leverer varme til energibrønner.Simuleringene viste at ved å kombinere bergvarmepumpe med solfangere er det mulig å redusere nødvendig antall borehullmeter. Svakheter i innsamling av kostnader ved installasjon og drift av solfangeranlegg, sammen med svakheter i simuleringsmodellen gjør det imidlertid vanskelig å dra noen konkrete konklusjoner om valg av systemløsning eller økonomisk lønnsomhet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectntnudaim:5267no_NO
dc.subjectMIENERG energibruk og energiplanleggingno_NO
dc.subjectEnergibruk og energiplanleggingno_NO
dc.titleAnalyse av oppvarmingssystemer for yrkesbygg med bergvarmepumpe og solfangerenb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of Heating Systems for Non-Residential Buildings Based on Ground-Source Heat Pumps and Solar Collectorsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel