Show simple item record

dc.contributor.advisorNæss, Erlingnb_NO
dc.contributor.advisorSkistad, Håkonnb_NO
dc.contributor.advisorVullum, Per Arnenb_NO
dc.contributor.authorKarlsen, Hanne Marinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:45:19Z
dc.date.available2014-12-19T11:45:19Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier350973nb_NO
dc.identifierntnudaim:4810nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233949
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke ulike konsepter for kjøling av rågassen i et av renseanleggene ved Hydro Sunndal. Det er foretatt en gjennomgang av aktuelle metoder, og metodene er evaluert og sammenlignet med hensyn på blant annet kompleksitet, nedkjølingspotensial og konsekvenser for filterne og viftearbeidet i systemet. Basert på disse vurderingene og etter samtaler med bedriften er det besluttet å analysere forholdene rundt vanninjeksjon i detalj. Dette skyldes at en slik løsning gir betydelige potensialer for reduksjoner i rågasstemperaturen, samtidig som det er foretatt få undersøkelser av konseptet tidligere. Det er utformet beregningsmodeller for å undersøke konsekvensene av vanninjeksjon i det aktuelle rørstrekket. For typiske driftsforhold kan rågasstemperaturen reduseres fra 100C til 72C ved injeksjon av tilstrekkelig små vanndråper i kanalen. I dette tilfellet vil veggtemperaturen være den begrensende faktor for hvor mye gassen kan kjøles ned. Dersom kanalen isoleres, vil gasstemperaturen kunne senkes til omtrent 60C. I begge tilfellene er det inkludert en rimelig sikkerhetsmargin for å unngå kondensasjon av svovelsyre. Volumstrømmen vil da reduseres med henholdsvis 6 % og 9 % i forhold til dagens situasjon, mens totalt viftearbeid minker med henholdsvis 9 % og 15 %. Riktig valg av dyser og bruk av avanserte reguleringsmekanismer vil være nødvendig for å sikre optimal ytelse i alle driftssituasjoner. En konkret utstyrsanbefaling med tilhørende data fra en enkelt leverandør indikerer at trykkluftkostnadene vil være så høye at systemet ikke er økonomisk lønnsomt med dagens prisnivå, på tross av energisparingen. Det anbefales å kontakte flere leverandører og innhente mer informasjon om komponenter og kostnader tilknyttet et slikt system. Det anbefales også å foreta nærmere undersøkelser av syreduggpunktsproblematikken og begrensningene dette gir ved eventuell implementering av et system for vanninjeksjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE5 energi og miljøno_NO
dc.subjectVarme- og energiprosesserno_NO
dc.titleKjøling av rågass fra aluminium elektrolysecellernb_NO
dc.title.alternativeCooling of Raw Gas from Aluminium Electrolysis Cellsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record