Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSønju, Otto Kristiannb_NO
dc.contributor.advisorNæss, Erlingnb_NO
dc.contributor.advisorSkistad, Håkonnb_NO
dc.contributor.advisorHansen, Jan Wernernb_NO
dc.contributor.authorSkagestad, Stine Toftenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:45:09Z
dc.date.available2014-12-19T11:45:09Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350891nb_NO
dc.identifierntnudaim:3759nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233896
dc.description.abstractMålet med oppgaven er å komme frem til ei prioritert liste over tiltak som vil føre til mer energieffektiv drift av smelte/holde ovnene i støperiet på Elkem Aluminium Lista (EAL). Oppgavens fokus er ovn 6 i anlegg 5, så alle tall som presenteres er for èn ovn. Arbeidet har bestått av litteraturstudie, erfaringsinnhenting fra støperipersonalet ved EAL, målinger og beregninger samt erfaringsinnhenting fra Elkem Aluminium Mosjøen (EAM). Den termiske virkningsgraden er forholdet mellom det termiske energiinnholdet i aluminium og energiinnholdet i den mengde naturgass som forbrennes. Ut i fra dagens faktiske forhold og naturgassforbruket i 2006, er den termiske virkningsgraden 19% i dag. Det spesifikke energiforbruket er 279,7 kWh/tonn. Ut i fra beregninger over minste teoretisk varmetap presenteres følgende liste over prioriterte tiltak for å redusere den spesifikke energibruken: 1.Lukke alle åpninger i ovnen for å redusere mengde falskluft inn i ovnen og varmetap ut av ovnen. 2.Spjeld i skorstein for å kunne kontrollere og dempe skorsteinssuget 3.Trykkregulert styring av spjeld og brennere basert på trykket inne i ovnen 4.Omrøring som ikke krever åpen ovnsluke, for eksempel elektromagnetisk. Dette for å kunne holde ovnsluka lukket større deler av støpesyklusen. Beregninger basert på at alle pressentrerte tiltak gjennomføres, viser at det termiske virkningsgraden øker til 56% og at det spesifikke energiforbruket minker til 94,2 kWh/tonn. I den daglige driften er mer realistisk å ha mål om å nå en termisk virkningsgrad på 40%. Det tilsvarer et spesifikt energiforbruk på 132,1 kWh/tonn aluminium. Investeringskostnader og daglige driftskostnader for de presenterte tiltakene er ikke inkludert i arbeidet. En videre studie bør derfor undersøke de nevnte økonomiske aspektene. Det må også undersøkes om tiltakene er teknisk gjennomførbare på de aktuelle ovnene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE5 energi og miljøno_NO
dc.subjectEnergibruk og energiplanleggingno_NO
dc.titleEnergieffektivisering av ovner i aluminiumstøperinb_NO
dc.title.alternativeEnergy optimisation for furnaces in an aluminium casthousenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel