Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNauman, Javaidnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:18:20Z
dc.date.available2014-12-19T11:18:20Z
dc.date.created2012-01-23nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier482111nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/229252
dc.description.abstractHvilepuls er en sterk og uavhengig prediktor for kardiovaskulær sykdom og død. Hensikte med denne doktoravhandlingen var å undersøke sammenhengen mellom hvilepuls og risikoen for å dø av iskemisk hjertesykdom i en prospektiv kohortstudie av 24 999 menn og 25 089 kvinner uten tidligere kardiovaskulær sykdom. Ved en oppfølgningstid på 18,2 år (SD 4) fant vi at for hver økning på 10 hjerteslag per minutt (slag/min) hos kvinner økte risikoen for å dø av iskemisk hjertesykdom med 18% (p<0,001). Ingen slik sammenheng ble observert blant kvinner som var 70 år eller eldre. Våre funn viste at risikoen forbundet med høy hvilepuls ble betydelig redusert i kvinner som rapporterte høy fysisk aktivitet. Hos menn påvirket ikke fysisk aktivitet sammenheng mellom hvilepuls og dødelighet. I vårt studie av 11 858 friske menn og 13 271 friske kvinner, hadde de som gikk fra en hvilepuls på under 70 slag/min til mer enn 85 slag/min i løpet av en 10 års periode dobbelt så stor risiko for død av iskemisk hjertesykdom, sammenlignet med de som hadde en hvilepuls under 70 slag/min ved begge målinger (hazard ratio, 2,04; 95% konfidensintervall, 1,14-3,68). Hos personer med hvilepuls mellom 70 og 85 slag per minutt, var en reduksjon i hvilepuls ti år senere assosiert med en betydelig reduksjon i risiko (hazard ratio, 0,71; 95% konfidensintervall, 0,50-0,99). Vi observerte en robust invers sammenheng mellom hvilepuls og maksimalt oksygenopptak (VO2peak). Menn og kvinner med hvilepuls på 73 slag/min eller mer hadde i gjennomsnitt 4,8 mL·kg-1·min-1 lavere VO2peak (95% konfidensintervall, 3,6-6,1, p-trend <0,001) ved oppfølgingen 23 år senere, sammenliknet med de med hvilepuls under 60 slag per minutt ved begge målingene. Moderat til høy fysisk aktivitet kompensert for lavere VO2peak forbundet med høy hvilepuls ved baseline. Våre funn viser at høy hvilepuls er assosiert med økt risiko for død av iskemisk hjertesykdom, og at lav hvilepuls er en sterk prediktor for høy VO2peak 23 år senere. En endring i hvilepuls over tid kan predikere risikoen for tidlig død, og derfor kan hvilepuls være nyttig i vurderingen av kardiovaskulær risiko i tilsynelatende friske mennesker. Våre resultater viser at regelmessig fysisk aktivitet bør anbefales som forebyggende tiltak hos høyrisiko asymptomatiske personer med rask hvilepuls.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:171nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680nb_NO
dc.titleResting heart rate : a matter of life or death : prospective studies of resting heart rate and cardiovascular risk (the HUNT study, Norway)nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel