Show simple item record

dc.contributor.authorMunkeby, Idanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:18:09Z
dc.date.available2014-12-19T11:18:09Z
dc.date.created2003-04-25nb_NO
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier125207nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-5171-5nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/228908
dc.description.abstractI dette arbeidet rettes søkelyset mot hva samarbeidet mellom ledelse og fagforeninger betyr for bedrifters evne til å omstille og utvikle seg, gjennom case-studier i to norske industribedrifter. Avhandlingen bygger på en forståelse av bedrifter som politiske arenaer, der kampen om ressurser og innflytelse er sentrale prosesser. Etter min vurdering bør imidlertid det politiske perspektivet suppleres med andre perspektiver for å forklare hva som skjer fra et tiltak blir satt på dagsorden til det eventuelt blir implementert i bedriftsorganisasjonen. Det er flere forhold enn makt- og interesseforskjeller som har betydning for om det skjer endringer. Jeg har valgt å bygge elementer fra lærings- og kulturteori inn i det politiske perspektivet. Innenfor feltet jeg studerer er det lite overlapp mellom litteratur som tar utgangspunkt i henholdsvis politisk, lærings- og kulturteori. Vi snakker her nærmest om vanntette skott. Min interesse er å utvikle en forståelse i grenselandet mellom disse perspektivene, men der den politiske forståelsen danner plattformen.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSociologyen_GB
dc.subjectSOCIAL SCIENCES: Social sciences: Sociologyen_GB
dc.titleNår eksternt press gir internt samarbeid - Bedriftsutvikling som samarbeidsprosjekt mellom ledelse og fagforeningnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber205nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.description.degreedr.polit.nb_NO
dc.description.degreedr.polit.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record