• Resiliens – hvordan bidra slik at utfordringer blir til muligheter? 

      Nilsen, Benedicte. (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudium som presenterer temaet resiliens. Temaet har blitt viet mye oppmerksomhet de seneste årene, og dermed har resiliensfeltet skutt fart. Vi har alle kjennskap til motstandsdyktige ...