• Nytten av ekstern hjelp ved organisasjonsendring 

      Aaneland, Kristin (Master thesis, 2015)
      Denne studien utforsker en norsk prosessbistandsvirksomhet (PBV) fra virksomheten eget perspektiv, perspektivet til deres tidligere kunder og nøkkelpersoner som har hatt stor grad av involvering og innsikt i virksomhet ...